Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-PRXA15EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-PRXA15EX. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-PRXA15EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-PRXA15EX te teleladen.


PANASONIC KX-PRXA15EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5241 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-PRXA15EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R De illustraties in dit document zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het uiterlijk van het werkelijke product. r Het achtervoegsel is weggelaten in modelnummers die in dit document worden vermeld. De oplader aansluiten n KX-PRXA10 A B Steek de stekker van de wisselstroomadapter in de oplader totdat u een klik hoort. ) *1 KX-PRXA10 *2 KX-PRXA15 De handset voorbereiden Een SIM-kaart, microSD-kaart en de batterij plaatsen Via een SIM-kaart (niet meegeleverd) kan de handset verbinding maken met een mobiel telefoonnetwerk. [. . . ] R Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. R Houd alle onderdelen, inclusief de SIM-kaart en microSD-kaart, buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen. veilig gebruik R Gebruik van overmatig volume door oortelefoons , hoofdtelefoons en hoofdtelefoonsets kan leiden tot gehoorschade. R Luister niet lange tijd naar hard geluid, om eventuele gehoorschade te voorkomen. oPGELET Installatie en locatie R De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is. Pdf 6 2013/07/11 22:42:20 Installatie Batterij R Gebruik alleen de aangegeven batterij of een vervangende batterij zoals beschreven in de documentatie van het basisstation. Electrolyten die uit de batterij vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. Raak de batterij niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterij en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. R Laad de batterij op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding. R Gebruik voor het opladen van de batterij alleen een compatibele laadeenheid. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan de batterij opzwellen of exploderen. R Reinig de polen van de batterij met een schone, droge doek als deze vuil zijn. R Verwijder de batterij uit het product als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Belangrijke veiligheidsinstructies Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder: 1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. [. . . ] Pdf 11 2013/07/11 22:42:20 Installatie Vrijwaring Panasonic is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of overige incidentele of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van dit product. Het gebruik van gedownloade inhoud kan worden beperkt of verboden door de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot beperkingen onder toepasselijke auteursrechtwetgeving. U bent geheel verantwoordelijk voor enige aanvullende inhoud die u downloadt naar of doorstuurt van dit product. Panasonic is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud of het gebruik ervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-PRXA15EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-PRXA15EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag