Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-PRSA10EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-PRSA10EX. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-PRSA10EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-PRSA10EX te teleladen.


PANASONIC KX-PRSA10EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3452 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-PRSA10EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze installatiehandleiding beschrijft alleen de stappen die voor de registratie en ingebruikname van de handset nodig zijn. Lees de bij het basisstation meegeleverde bedieningsinstructies voor meer informatie. Lees deze installatiehandleiding aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. [. . . ] Van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Pdf 5 2013/05/09 11:02:04 Installatie R Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. Installatie R Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht. R Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. oPGELET Installatie en locatie R De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is. Batterij R Wij raden u aan de bijgeleverde batterijen of nieuwe batterijen te gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. R Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding. R Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. [. . . ] Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen (A, B, C) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-PRSA10EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-PRSA10EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag