Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-MB1520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-MB1520. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-MB1520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-MB1520 te teleladen.


PANASONIC KX-MB1520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2619 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-MB1520 (438 ko)
   PANASONIC KX-MB1520 (2411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-MB1520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding Multifunctionele Printer Model nr. KX-MB1500BL KX-MB1500GX KX-MB1520BL KX-MB1520NL KX-MB1530BL KX-MB1530NL Het afgebeelde model is de KX-MB1500. KX-MB1500FR KX-MB1500SL KX-MB1520G KX-MB1520SL KX-MB1530FR KX-MB1530JT KX-MB1530SP KX-MB1500G KX-MB1520FR KX-MB1520JT KX-MB1520SP KX-MB1530G KX-MB1530SL R Sluit het apparaat NIET met de USB-kabel op een computer aan totdat Multi-Function Station (CD-ROM) u tijdens de installatie daarop wijst. FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #110, page 54). Alleen KX-MB1520/KX-MB1530: R Op dit toestel kunt u nummerweergave gebruiken. Hiervoor moet u een abonnement voor nummerweergave bij de telefoonmaatschappij nemen. [. . . ] R Op het display wordt het aantal belsignalen van de FAX ONLY-modus weergeven. Als u deze instelling wilt aanpassen, drukt u meermaals op MCN of MDN om de gewenste instelling weer te geven. R Het lampje MFax Auto AnswerN gaat aan. MSetNMCNMDN MFax Auto AnswerN * Het afgebeelde model is de KX-MB1520. Hoe faxen worden ontvangen Als er oproepen binnenkomen, zal het apparaat al deze oproepen aannemen en alleen faxen ontvangen. Opmerking: R U kunt zelf instellen na hoeveel belsignalen het apparaat de binnenkomende oproep opneemt in de modus ALLEEN FAX (functie #210 op pagina 56). 45 6. Fax (alleen KX-MB1520/KX-MB1530) 6. 7 Faxen handmatig ontvangen: Automatische beantwoording uitgeschakeld R U kunt papier gebruiken van het formaat A4 of Letter. 6. 7. 1 TEL-modus activeren 1 Zorg er vooraf voor dat functie #404 is ingesteld op "TEL" (pagina 59). 1. Als: u een faxbericht moet ontvangen, u een faxtoon (langzame pieptoon) hoort, u helemaal niets hoort, drukt u stevig op MGN MBN M9N (de standaardactiveringscode voor de fax). Opmerking: R Zie pagina 69 voor informatie over het stoppen van de ontvangsttaak. R Zorg er voor het ontvangen van faxen via de extra telefoon voor dat externe faxactivering vooraf is ingeschakeld (functie #434 op pagina 62). De standaardinstelling is ingeschakeld. 2 Druk op MFax Auto AnswerN tot "TEL MODUS" wordt weergegeven. R Het lampje MFax Auto AnswerN gaat uit. 6. 7. 2 TEL/FAX-modus activeren 1 Zorg er vooraf voor dat functie #404 is ingesteld op "TEL/ FAX" (pagina 59). 2 Druk op MFax Auto AnswerN tot "TEL/FAX MODUS" wordt weergegeven. R Het lampje MFax Auto AnswerN gaat uit. 3 Het belvolume moet zijn ingeschakeld (pagina 21). MSP-PhoneN MStartN MFax Auto AnswerN * Het afgebeelde model is de KX-MB1520. Opmerking: R Als u het gesprek niet binnen 10 belsignalen beantwoordt, schakelt het apparaat tijdelijk over op faxontvangst. Alleen KX-MB1520G/KX-MB1530G: Als deze functie niet gewenst is, stelt u functie #319 in op uit (pagina 59). Als: u een faxbericht moet ontvangen, u een faxtoon (langzame pieptoon) hoort, u helemaal niets hoort, drukt u op MStartN gevolgd door M2N. Opmerking: R Zie pagina 69 voor informatie over het stoppen van de ontvangsttaak. Faxen ontvangen in combinatie met een extra telefoon Als u een andere telefoon op de [EXT]-connector of dezelfde lijn hebt aangesloten (extra telefoon), kunt u deze gebruiken voor het ontvangen van faxen. MSP-PhoneN MStopN MFax Auto AnswerN * Het afgebeelde model is de KX-MB1520. "INKOMEND GESPREK" wordt weergegeven, maar het toestel gaat niet over. R Het aantal keer overgaan stelt u in met "belsignaal voor TEL/FAX uitgesteld overgaan" (functie #212 op pagina 59). De oproep wordt door het apparaat aangenomen, waarna het een faxtoon probeert te detecteren. Als er een faxtoon wordt gedetecteerd De fax wordt automatisch en zonder overgaan ontvangen. Als er geen faxtoon wordt gedetecteerd A Het toestel gaat 3 keer over. [. . . ] 1. 4 Overview Installation 1. 5 Toner cartridge and drum unit 1. 6 Document tray 1. 7 Output tray 1. 8 Recording paper 2. Preparation 2. 1 Connections Thank you for purchasing a Panasonic fax machine. For your future reference Date of purchase Serial number (found on the rear of the unit) 4. PC Operations/ Setup 4. 1 Connecting to a computer 4. 2 Installing Multi-Function Station 4. 3 Starting Multi-Function Station Printing 4. 4 Using the unit as a printer Scanning 4. 5 Using the unit as a scannerRemote Control 4. 6 Operating the unit from your computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-MB1520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-MB1520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag