Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS105EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS105EX2. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-HNS105EX2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS105EX2 te teleladen.


PANASONIC KX-HNS105EX2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (676 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-HNS105EX2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is. Voor uw veiligheid Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/ eigendommen te voorkomen dient u dit gedeelte goed door te lezen voordat u het product in gebruik neemt. [. . . ] R Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u de hub: – op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen het product en de hub; – buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio’s, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons; – uit de buurt van radiofrequentiezenders, zoals buitenantennes of zendmasten van mobiele telefoons. ) R Als de ontvangst met de hub op een bepaalde locatie niet goed is, zet de hub dan ergens anders. Omgeving R Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals spaarlampen en motoren. R Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen. R Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact. R Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Pdf 6 2017/01/11 15:50:01 Belangrijke informatie Overige informatie Algemene verzorging R Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek. Oude apparaten afvoeren (alleen voor Europese Unie en landen met recyclingsystemen) Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Informatie over het afvoeren in andere landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren. Dit symbool op de producten, verpakking en/ of de bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door deze producten correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over inzameling en recycling. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Pdf 7 2017/01/11 15:50:01 Instellen Onderdeelnamen en functies LED-indicator U kunt de LED-indicator gebruiken om de sirenestatus te bevestigen. Indicator Groen, brandt Rood, knippert langzaam Status Normale werking*1 Sirene is niet geregistreerd bij een hub Sirene bevindt zich buiten het bereik van de hub Alarmsysteem is getriggerd*1 Registratiemodus (u hebt N ingedrukt gehouM den) Geen stroom U kunt de sirene zo configureren dat de LED-indicator niet brandt. A B C D Rood, knippert Rood, knippert snel Groen, knippert langzaam Uit *1 E F Instellen: overzicht 1 Hoorn Flitslicht Knippert wanneer de sirene afgaat. LED-indicator MHIGHN/MLOWN (Hoog/laag) Wordt gebruikt om het volume van de sirene aan te passen (pagina 13). Achterste kap M N Wordt gebruikt om de sirene te registreren bij de hub. Eerste configuratie Zorg dat u toegang tot het systeem hebt met uw mobiele apparaat. [. . . ] Pdf 10 2017/01/11 15:50:02 Instellen Installatie Bevestig de sirene aan een muur met behulp van de gaten in de achterste kap. R Bevestig de sirene op een stabiele locatie waar de sirene voldoende kan worden ondersteund bij bevestiging. Door trillingen kan het product vallen als het niet stevig is bevestigd. € Alarmsysteem U kunt de app gebruiken om het alarmsysteem te activeren of deactiveren, de huidige status van de systeemapparaten te bevestigen en een logboek van eerdere gebeurtenissen te 13 KX-HNS105EX2_(nl_nl)_0111_ver. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-HNS105EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-HNS105EX2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag