Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS103EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS103EX2. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-HNS103EX2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS103EX2 te teleladen.


PANASONIC KX-HNS103EX2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (841 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-HNS103EX2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Panasonic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel of materiële schade in geval van fouten of storingen in de draadloze communicatie. Radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. R Zorg dat er niet te hard aan het snoer wordt getrokken en dat het niet wordt verbogen of onder zware voorwerpen komt te liggen. R Zorg dat de sonde-eenheid geen contact maakt met een batterij of stopcontact. [. . . ] Deze symbolen (A, B) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en gebruikte batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Pdf 6 2016/12/22 14:21:02 Belangrijke informatie Door deze producten correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over inzameling en recycling. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Informatie over het afvoeren in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen (A, B) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (B) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Pdf 7 2016/12/22 14:21:02 Instellen Onderdeelnamen en functies A C B D door zo snel mogelijk opnieuw op M N te drukken om de batterij niet onnodig te belasten. Indicator Groen, brandt Rood, brandt Rood, knippert Groen, knippert langzaam Uit Status Geen water gedetecteerd Water gedetecteerd Sensor bevindt zich buiten het bereik van de hub Registratiemodus (u hebt N ingedrukt gehouM den) Geen batterijvermogen E Opmerking: R De LED-indicator geeft de sensorstatus niet aan als de sensor niet is geregistreerd (pagina 9). F G Hoofdeenheid Kap van hoofdeenheid M N Wordt gebruikt om de status van de sensor te bevestigen of de sensor bij de hub te registreren. LED-indicator Kabel Sonde-eenheid Sondes Instellen: overzicht 1 Eerste configuratie Zorg dat u toegang tot het systeem hebt met uw mobiele apparaat. Raadpleeg de Instelhandleiding voor systeem bij uw hub voor meer informatie. Registreren Alleen vereist als de sensor afzonderlijk is aangeschaft (niet als deel van een bundel). Bevestig het installatiegebied Lees de informatie in dit document om te bevestigen dat het gewenste installatiegebied geschikt is voor een juiste werking. 2 3 LED-indicator U kunt op M N drukken en de LED-indicator controleren om de sensorstatus te bevestigen. Nadat de sensorstatus is bevestigd, raden we aan de LED-indicator uit te schakelen 4 8 KX-HNS103EX2_(nl_nl)_1222_ver. De sensor registreren Deze procedure is niet vereist voor apparaten die zijn geleverd als deel van een bundel. Voordat u de sensor kunt gebruiken, moet deze worden geregistreerd bij de hub. Als u apparaten afzonderlijk hebt gekocht (niet als deel van een bundel), moet u elk apparaat bij de hub registreren. [. . . ] € Alarmsysteem U kunt de app gebruiken om het alarmsysteem te activeren of deactiveren, de huidige status van de sensor te bevestigen en een logboek van eerdere gebeurtenissen te bekijken. € Sensorintegratie U kunt de sensor configureren om andere systeemgebeurtenissen te triggeren, zoals cameraopname, het inschakelen van een elektrisch apparaat (zoals een lamp), enzovoort. ) – Telefonische waarschuwing U kunt het systeem configureren om een voorgeprogrammeerd telefoonnummer te bellen wanneer de sensor wordt getriggerd. 250 mW R Stroomvoorziening Lithiumbatterij CR2 (CR15H270) (1 ´ 3, 0 V, 850 mAh) R Bedrijfsomstandigheden 0 °C – 40 °C R Levensduur batterijen Maximaal 2 jaar (wanneer de sensor eenmaal per maand wordt getriggerd, in een omgeving van 25 °C) bij gebruik van een batterij van 3, 0 V, 850 mAh. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-HNS103EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-HNS103EX2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag