Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS102EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS102EX2. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-HNS102EX2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNS102EX2 te teleladen.


PANASONIC KX-HNS102EX2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (904 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-HNS102EX2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R De draadloze functies van het systeem kunnen last hebben van storingen, waardoor geen functionaliteit in alle situaties kan worden gegarandeerd. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel of materiële schade in geval van fouten of storingen in de draadloze communicatie. Radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. Medisch R Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. [. . . ] Algemene verzorging R Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek. Oude apparaten en batterijen afvoeren (alleen voor Europese Unie en landen met recyclingsystemen) 1 2 Deze symbolen (A, B) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en gebruikte batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten 6 KX-HNS102EX2_(nl_nl)_1215_ver. Indicator Groen, brandt Rood, brandt Rood, knippert Groen, knippert langzaam Uit Status Geen beweging gedetecteerd Beweging gedetecteerd Sensor bevindt zich buiten het bereik van de hub Registratiemodus (u hebt N ingedrukt gehouM den) Geen batterijvermogen A B C D Opmerking: R De LED-indicator geeft de sensorstatus niet aan als de sensor niet is geregistreerd (pagina 8). e Infraroodsensor LED-indicator MHIGHN/MLOWN (Hoog/laag) Wordt gebruikt om de sensorgevoeligheid te wijzigen (pagina 14). Achterste kap M N Wordt gebruikt om de status van de sensor te bevestigen of de sensor bij de hub te registreren. Instellen: overzicht 1 Eerste configuratie Zorg dat u toegang tot het systeem hebt met uw mobiele apparaat. Raadpleeg de Instelhandleiding voor systeem bij uw hub voor meer informatie. Registreren Alleen vereist als de bewegingssensor afzonderlijk is aangeschaft (niet als deel van een bundel). Het installatiegebied bevestigen Lees de informatie in dit document om te bevestigen dat het gewenste installatiegebied geschikt is voor een juiste werking. 2 3 LED-indicator U kunt op M N drukken en de LED-indicator controleren om de sensorstatus te bevestigen. Nadat de sensorstatus is bevestigd, raden we aan de LED-indicator uit te schakelen door zo snel mogelijk opnieuw op M N te 4 7 KX-HNS102EX2_(nl_nl)_1215_ver. R Plaats de kap met de “ ”-markering omhoog gericht en schuif de kap terug. De bewegingssensor registreren Deze procedure is niet vereist voor apparaten die zijn geleverd als deel van een bundel. Voordat u de bewegingssensor kunt gebruiken, moet deze worden geregistreerd bij de hub. Als u apparaten afzonderlijk hebt gekocht (niet als deel van een bundel), moet u elk apparaat bij de hub registreren. U kunt elk apparaat registreren met behulp van de registratieknoppen of de app [Home Network]. Pdf 8 2016/12/15 16:45:59 Instellen Registratieknoppen gebruiken 1 Hub: situaties raden we het gebruik van de sensorfuncties van de bewegingssensor niet aan. R Panasonic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van de bewegingssensor. 2 OTHER DEVICEN Houd M ingedrukt totdat de LED-indicator langzaam groen knippert. Bewegingssensor: Houd M N ingedrukt totdat de LED-indicator langzaam groen knippert (pagina 7). R Wanneer de registratie is voltooid, speelt de hub één lange pieptoon af. [. . . ] Als de sensor vaak valse detecties maakt, bijvoorbeeld in gebieden met frequente en aanzienlijke temperatuurvariaties, moet u de schakelaar in de MLOWN-stand zetten. Opmerking: R Wanneer de schakelaar in de MLOWN-stand staat, wordt het detectiebereik van de sensor beperkt tot de helft (vergeleken met wanneer de schakelaar in de MHIGHN-stand staat). Toegang tot de Gebruikershandleiding De Gebruikershandleiding is een verzameling online documentatie waarmee u optimaal gebruikmaakt van de app [Home Network]. Horizontaal: Circa ±45° Verticaal: Circa ±10° Afstand*1: Circa 5 m wanneer de gevoeligheidsschakelaar in de MHIGHN-stand staat Circa 2, 5 m wanneer de gevoeligheidsschakelaar in de MLOWN-stand staat Levensduur batterijen Max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-HNS102EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-HNS102EX2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag