Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNK102EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNK102EX2. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-HNK102EX2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNK102EX2 te teleladen.


PANASONIC KX-HNK102EX2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (644 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-HNK102EX2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Panasonic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel of materiële schade in geval van fouten of storingen in de draadloze communicatie. Radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. Medisch R Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. DECT-functies werken tussen 1, 88 GHz en 1, 90 GHz met een piekoverdrachtvermogen van 250 mW. [. . . ] R Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u de hub: – op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen het product en de hub; – buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio’s, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons; – uit de buurt van radiofrequentiezenders, zoals 5 HNK102EX2_(nl_nl)_1228_ver. ) R Als de ontvangst met de hub op een bepaalde locatie niet goed is, zet de hub dan ergens anders. Omgeving R Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals spaarlampen en motoren. R Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen. R Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. r Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Oude apparaten en batterijen afvoeren (alleen voor Europese Unie en landen met recyclingsystemen) 1 2 Overige informatie OPGELET: er is explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type. Algemene verzorging R Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek. Deze symbolen (A, B) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en gebruikte batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door deze producten correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over inzameling en recycling. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (B) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Knop (slim) Wordt gebruikt om een slimme stekker in te schakelen, het alarmsysteem te triggeren, enz. Vergrendeling batterijdeksel Batterijdeksel M N Wordt gebruikt om de afstandsbediening aan de sleutelhanger te registreren bij de hub. Oogje sleutelring Sleutelring A B C D n Achteraanzicht LED-indicator U kunt de LED-indicator gebruiken om de status van de afstandsbediening te bevestigen. E F G Indicator Uit Oranje, knippert snel Rood, brandt Status Normale werking of geen stroom*1 Signaal wordt naar de hub verzonden (u drukt op een knop)*2 Modus [Aan: Afwezig] geselecteerd (u hebt op de activatieknop gedrukt)*2 H I 8 HNK102EX2_(nl_nl)_1228_ver. Pdf 8 2015/12/28 12:16:32 Instellen Indicator Groen, brandt Status Modus [Uit] geselecteerd (u hebt op de deactivatieknop gedrukt) of u hebt op de slimme knop gedrukt*2 Afstandsbediening is buiten bereik van de hub of kan niet communiceren met de hub Registratiemodus (u N ingedrukt hebt M gehouden) Batterij bijna leeg 3 4 Rood, knippert Registreren Alleen vereist als de afstandsbediening afzonderlijk is aangeschaft (niet als deel van een bundel). Bevestig het installatiegebied Lees de informatie in dit document om te bevestigen dat het gewenste gebruiksgebied geschikt is voor een juiste werking. [. . . ] Bereik van draadloze communicatie Het bereik van de draadloze communicatie van elk apparaat in het systeem van de hub is ongeveer 50 m binnenshuis en ongeveer 300 m buitenshuis. Draadloze communicatie kan onbetrouwbaar zijn wanneer de volgende obstakels tussen de hub en andere apparaten staan. R Metalen deuren of schermen R Muren met isolatieplaten van aluminium 11 HNK102EX2_(nl_nl)_1228_ver. Pdf 11 2015/12/28 12:16:32 Instellen R R R R Muren van beton of golfplaten Ramen met dubbel glas Meerdere muren Wanneer de diverse apparaten op verschillende verdiepingen of in verschillende gebouwen worden gebruikt 12 HNK102EX2_(nl_nl)_1228_ver. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-HNK102EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-HNK102EX2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag