Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNK101EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNK101EX2. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-HNK101EX2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNK101EX2 te teleladen.


PANASONIC KX-HNK101EX2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (754 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-HNK101EX2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R De draadloze functies van het systeem kunnen last hebben van storingen, waardoor geen functionaliteit in alle situaties kan worden gegarandeerd. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel of materiële schade in geval van fouten of storingen in de draadloze communicatie. Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. [. . . ] r Verwijder eventueel stof van het aanraakpaneel door het met een zachte , droge doek te vegen. Houd het aanraakpaneel tijdens het vegen voorzichtig vast met uw vingers en zorg dat u geen krassen maakt met uw nagels. Dit symbool op de producten, verpakking en/ of de bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door deze producten correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over inzameling en recycling. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Pdf 6 2016/01/14 9:51:10 Instellen Onderdeelnamen en functies D A B C Knoppen op aanraakpaneel Met deze knoppen kunt u de activatiemodus van het systeem bevestigen en wijzigen. Tijdens normale werking brandt standaard de knop die bij de huidige activatiemodus wordt gebruikt en zijn alle andere knoppen niet beschikbaar. Wanneer u op het aanraakpaneel tikt, branden de knoppen voor de activatiemodus 10 seconden. In deze periode kunt u op de knop voor een activatiemodus tikken om naar de betreffende activatiemodus te schakelen. Geen weergegeven , brandt E F G , brandt M N Wordt gebruikt bij registratie van het toetsenbord bij de hub. Volume Wordt gebruikt om het volume aan te passen van de geluiden die door het toetsenbord worden afgegeven. Luidspreker Aanraakpaneel Wanneer hier geen knoppen worden weergegeven, raakt u dit gebied aan om de knoppen te tonen. Knoppen op aanraakpaneel LED-indicator DC-aansluiting , brandt Knop voor huidige activatiemodus knippert langzaam Alle knoppen knipperen langzaam *1 Registratiemodus (u hebt N ingedrukt gehouM den) U kunt het toetsenbord zo configureren dat de knoppen voor de activatiemodus tijdens normale werking niet branden. Pdf 7 2016/01/14 9:51:11 Instellen LED-indicator U kunt de LED-indicator gebruiken om de toetsenbordstatus te bevestigen. Indicator Uit Rood, knippert langzaam Rood, knippert Rood, knippert snel Groen, knippert langzaam Status Normale werking of geen stroom Toetsenbord is niet geregistreerd bij een hub. Registratiemodus (u hebt N ingedrukt gehouM den) Het toetsenbord registreren Deze procedure is niet vereist voor apparaten die zijn geleverd als deel van een bundel. Voordat u het toetsenbord kunt gebruiken, moet deze worden geregistreerd bij de hub. Als u apparaten afzonderlijk hebt gekocht (niet als deel van een bundel), moet u elk apparaat bij de hub registreren. U kunt elk apparaat registreren met behulp van de registratieknoppen of de app [Home Network]. Opmerking: R Controleer voor registratie van het toetsenbord of de wisselstroomadapters van de hub en het toetsenbord zijn aangesloten en elk apparaat is ingeschakeld. [. . . ] De weergegeven pictogrammen van de activatiemodus worden bijgewerkt wanneer het beginscherm van de app wordt vernieuwd. Beschikbare functies bij gebruik van de app [Home Network] Enkele toetsenbordfuncties die beschikbaar zijn bij gebruik van de app [Home Network] worden hieronder weergegeven. € Alarmsysteem U kunt de app gebruiken om het alarmsysteem te activeren en te deactiveren. € Apparaatbeheer U kunt de app gebruiken om de naam van het toetsenbord te wijzigen, te selecteren of de knoppen van de De activatiemodus bevestigen Tijdens normale werking brandt standaard de knop die bij de huidige activatiemodus hoort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-HNK101EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-HNK101EX2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag