Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNC600EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNC600EX2. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-HNC600EX2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HNC600EX2 te teleladen.


PANASONIC KX-HNC600EX2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2153 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-HNC600EX2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatiehandleiding Thuisnetwerksysteem Buitencamera Model KX-HNC600EX2 Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. In dit document wordt uitgelegd hoe de buitencamera correct moet worden geïnstalleerd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding (pagina 27) voor meer informatie over het gebruik van het systeem. Lees dit document aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor latere naslag. [. . . ] R Wanneer de nachtzichtmodus actief is, brandt de reeks infrarood-LED’s rondom de cameralens met een zwakke rode kleur die in het donker zichtbaar is. R Als de camera voor een raam is geïnstalleerd en rechtstreeks naar het raam is gericht, kan de beeldkwaliteit verslechteren wanneer de nachtzichtmodus actief is. Pdf 11 2016/12/21 14:19:32 Installatielocatie Voorbeelden van installatielocatie Ik wil bezoekers detecteren die het huis naderen Raadpleeg onderstaande tabel om bezoekers bij een ingang of hek te detecteren zonder auto’s op straat te detecteren. Ideaal voorbeeld Slecht voorbeeld 1 1 Circa 3 m Bezoekers komen van de zijkant voor de camera langs, auto’s op straat veroorzaken minder snel valse detecties. Pdf 12 2016/12/21 14:19:32 Installatielocatie Ik wil personen detecteren die de garage binnengaan Raadpleeg onderstaande tabel om personen te detecteren die een garage binnengaan zonder auto’s op straat te detecteren. Ideaal voorbeeld Slecht voorbeeld Bezoekers komen van de zijkant voor de camera langs, auto’s op straat veroorzaken minder snel valse detecties. R Pas de installatiepositie en -hoek van de camera aan om te voorkomen dat gezichten aan het zicht worden onttrokken door grote voertuigen. Pdf 13 2016/12/21 14:19:32 Installatielocatie Installeer niet op de volgende locaties Installatie in de volgende gebieden kan zorgen voor vervorming, verkleuring, storing of onjuiste werking R In direct zonlicht of direct onder een buitenlamp (zelfs als de omgeving binnen het bedrijfstemperatuurbereik is, kunnen delen van het product heet worden) R Gebieden die regelmatig blootstaan aan trillingen, schokken of botsingen R In de buurt van vuur, verwarmingsapparatuur, magnetische velden (zoals vlak bij magneten) of airconditioners (waaronder buitenapparatuur zoals compressoren) R Gebieden die blootstaan aan vet of stoom R In de buurt van apparaten die krachtige radiogolven afgeven, zoals mobiele telefoons R Gebieden die blootstaan aan extreme temperatuurwisselingen (wat kan leiden tot condensvorming) R In kuststreken die rechtstreeks blootstaan aan zeewinden of in de buurt van zwavelhoudende warme bronnen (blootstelling aan zout kan de levensduur van het product verkorten) R In de buurt van tv’s, radio’s, geautomatiseerde kantoorapparatuur zoals computers, airconditioners, boilerpanelen (met intercom) of huisbeveiligingsapparatuur (deze kunnen storingen veroorzaken) R In de buurt van satellietontvangers, zoals tuners, tv’s met geïntegreerde satelliettuners en opnameapparaten (uitgezonden beelden kunnen worden vervormd) R Gebieden waar waterstofsulfide, ammoniak, stof of giftige gassen aanwezig zijn Installatie in de volgende gebieden kan valse detecties veroorzaken R Gebieden waar personen rechtstreeks naar de voorkant van de camera bewegen, zoals in smalle doorgangen 1 Camera 2 Moeilijk te detecteren 2 1 R Gebieden waar voorwerpen, zoals bomen of wasgoed, in de wind bewegen (temperatuurvariatie en beweging kunnen valse detecties veroorzaken) R In straten met veel verkeer (langsrijdende auto’s kunnen zelfs sensordetecties veroorzaken op een afstand van 5 m of meer) 14 KX-HNC600EX2_(nl_nl)_1221_ver. Pdf 14 2016/12/21 14:19:32 Installatielocatie R Gebieden die blootstaan aan luchtstromen van ventilatoren, airconditioningcompressors, boilers of auto-uitlaten (grote temperatuurvariaties kunnen valse detecties veroorzaken) R Gebieden die blootstaan aan slechte weersomstandigheden, zoals sterke wind (schudden van camera kan leiden tot valse detecties) of regen (hevige regen kan worden gedetecteerd als een voorwerp dat voor de camera beweegt) R Gebieden met reflecterende voorwerpen, zoals glas, die de detectie van temperatuurvariaties kunnen verstoren R Gebieden met grote verschillen in helderheid (zoals gebieden met schaduwvorming in de middag en lampen die ’s avonds worden ingeschakeld) R Gebieden met achtergrondverlichting (gezichten zien er donker uit en kunnen moeilijk worden herkend), zoals – Gebieden waar de achtergrond voornamelijk uit lucht bestaat – Gebieden waar direct zonlicht op een witte muur of achtergrond reflecteert – Heldere gebieden, bijvoorbeeld door blootstelling aan direct zonlicht 15 KX-HNC600EX2_(nl_nl)_1221_ver. Pdf 15 2016/12/21 14:19:32 Instellen Indicator Status Live beelden worden bekeken of opgenomen Camera bevindt zich buiten het bereik van de hub of apparaat functioneert niet goed Camera is niet geregistreerd bij een hub Onderdeelnamen en functies G H Rood, knippert langzaam Rood, knippert Oranje, knippert langzaam I *1 U kunt de camera zo configureren dat de LED-indicator tijdens normale werking niet brandt. J A B CD E F Microfoon Sensorbereiklimiet (standaard) Infraroodsensor LED-indicator Lenseenheid Luidspreker M N Wordt gebruikt bij registratie van de camera bij de hub. Veiligheidskabel Cameramontagestandaard DC-kabel Instellen: overzicht 1 Eerste configuratie Zorg dat u toegang tot het systeem hebt met uw mobiele apparaat. Raadpleeg de Instelhandleiding voor systeem bij uw hub voor meer informatie. Registreren Alleen vereist als de camera afzonderlijk is aangeschaft (niet als deel van een bundel). Het installatiegebied bevestigen Lees de informatie in dit document om te bevestigen dat het gewenste installatiegebied geschikt is voor een juiste werking. Installatie Installeer de camera op de gewenste locatie en sluit de camera aan op het stopcontact. Het bereik van de infraroodsensor aanpassen Bevestig het sensorbereik en pas het zo nodig aan met behulp van de geïntegreerde aanpasfunctie voor de sensorbereiklimiet. 2 3 4 LED-indicator U kunt de LED-indicator gebruiken om de camerastatus te bevestigen. Indicator Uit Status Geen stroom of LED-indicator is uitgeschakeld*1 Normale werking*1 Registratiemodus Beweging gedetecteerd 5 Groen, brandt Groen, knippert langzaam Rood De camera registreren Deze procedure is niet vereist voor apparaten die zijn geleverd als deel van een bundel. Voordat u de camera kunt gebruiken, moet deze worden geregistreerd bij de hub. Pdf 16 2016/12/21 14:19:33 Instellen Als de camera niet geregistreerd is bij een hub, knippert de LED-indicator van de hub langzaam oranje. U kunt elk apparaat registreren met behulp van de registratieknoppen of de app [Home Network]. [. . . ] R U kunt aanpassen welk gebied door de infraroodsensor kan worden gedetecteerd. zie “Het bereik van de infraroodsensor aanpassen” , pagina 23. De microfoon testen Spreek om de microfoon te testen luid en duidelijk in de microfoon terwijl een gebruiker met een mobiel apparaat live beelden van de camera bekijkt. Pdf 23 2016/12/21 14:19:33 Bijlage Situatie en kaptypen Wanneer beide zijden van de camera kunnen worden gedetecteerd Standaardkap (bevestigd op de camera) Geschat detectiebereik (weergave van bovenaf) *1 20 °C 0 °C 30 °C 1 3 2 15m 26m 34m Wanneer één zijde niet moet worden gedetecteerd Kap 1 (Voorbeeld) Kap 1 (Voorbeeld) Kap 1 (Voorbeeld) Kap 1 1 2 3 Kap 2 15m (Voorbeeld) Kap 3 26m (Voorbeeld) Kap 3 34m (Voorbeeld) Kap 3 Kap 3 1 3 2 15m Wanneer beide zijden niet moeten worden gedetecteerd Kap 4 (Voorbeeld) Kap 4 26m (Voorbeeld) Kap 4 34m (Voorbeeld) Kap 4 1 3 2 15m *1 26m 34m Verschilt afhankelijk van de omgevingstemperatuur op de installatielocatie van de camera. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-HNC600EX2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-HNC600EX2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag