Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HN6010FR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HN6010FR. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-HN6010FR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-HN6010FR te teleladen.


PANASONIC KX-HN6010FR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (978 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-HN6010FR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Panasonic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel of materiële schade in geval van fouten of storingen in de draadloze communicatie. Radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. Medisch R Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. DECT-functies werken tussen 1, 88 GHz en 1, 90 GHz met een piekoverdrachtvermogen van 250 mW. [. . . ] Door deze producten correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over inzameling en recycling. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Pdf 6 2016/12/19 19:24:29 Belangrijke informatie Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Informatie over het afvoeren in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen (A, B) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (B) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Pdf 7 2016/12/19 19:24:29 Instellen Onderdeelnamen en functies n Sensoreenheid n Magneeteenheid LED-indicator U kunt op M N drukken en de LED-indicator controleren om de sensorstatus te bevestigen. Nadat de sensorstatus is bevestigd, raden we aan de LED-indicator uit te schakelen door zo snel mogelijk opnieuw op M N te drukken om de batterij niet onnodig te belasten. Indicator Status Raam/deur is gesloten Raam/deur is open Sensor bevindt zich buiten het bereik van de hub Registratiemodus (u hebt N ingedrukt gehouM den) Geen batterijvermogen Groen, brandt Rood, brandt Rood, knippert Groen, knippert langzaam A D E E B C Uit Opmerking: R De LED-indicator geeft de sensorstatus niet aan als de sensor niet is geregistreerd (pagina 9). Instellen: overzicht Kap van sensoreenheid M N Wordt gebruikt om de status van de sensor te bevestigen of de sensor bij de hub te registreren. LED-indicator Kap van magneeteenheid “ ”-markeringen Wordt gebruikt om de sensor- en magneeteenheid uit te lijnen bij installatie (pagina 11). 1 2 Eerste configuratie Zorg dat u toegang tot het systeem hebt met uw mobiele apparaat. Raadpleeg de Instelhandleiding voor systeem bij uw hub voor meer informatie. Pdf 8 2016/12/19 19:24:30 Instellen 3 Registreren Alleen vereist als de raam-/deursensor afzonderlijk is aangeschaft (niet als deel van een bundel). Het installatiegebied bevestigen Lees de informatie in dit document om te bevestigen dat het gewenste installatiegebied geschikt is voor een juiste werking. Tijdelijke plaatsing Plaats de raam-/deursensor tijdelijk op de gewenste locatie en controleer of deze correct werkt (pagina 11). Installatie Installeer de raam-/deursensor op dezelfde plek waarvoor u de correcte werking hebt bevestigd (pagina 14). De raam-/deursensor registreren Deze procedure is niet vereist voor apparaten die zijn geleverd als deel van een bundel. Voordat u de raam-/deursensor kunt gebruiken, moet deze worden geregistreerd bij de hub. Als u apparaten afzonderlijk hebt gekocht (niet als deel van een bundel), moet u elk apparaat bij de hub registreren. [. . . ] Toegang tot de Gebruikershandleiding De Gebruikershandleiding is een verzameling online documentatie waarmee u optimaal gebruikmaakt van de app [Home Network]. Beschikbare functies bij gebruik van de app [Home Network] Enkele functies van de raam-/deursensor die beschikbaar zijn bij gebruik van de app [Home Network], worden hieronder weergegeven. € Alarmsysteem U kunt de app gebruiken om het alarmsysteem te activeren of deactiveren, de huidige status van de 18 KX-HNS101EX2_(nl_nl)_1219_ver. Pdf 18 2016/12/19 19:24:30 Bijlage R U kunt de Gebruikershandleiding ook bekijken op de hieronder vermelde webpagina. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-HN6010FR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-HN6010FR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag