Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP151BFW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP151BFW. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-FP151BFW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP151BFW te teleladen.


PANASONIC KX-FP151BFW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KXFP151BFW (2326 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-FP151BFW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit de wisselstroomadapter alleen aan op standaard 220-240 V netstroom. U kunt niet met dit product bellen als: - de batterijen van de draagbare handset niet werken of moeten worden opgeladen; - er een stroomstoring is; - de toetsblokkering is ingeschakeld; · Open de batterijlader en de handset niet, behalve voor het vervangen van de batterijen. Dit product mag niet worden gebruikt in de buurt van medische apparatuur voor intensive care en/of noodhulp en mag niet worden gebruikt door mensen met pacemakers. [. . . ] Dit product mag niet worden gebruikt in de buurt van medische apparatuur voor intensive care en/of noodhulp en mag niet worden gebruikt door mensen met pacemakers. Zorg ervoor dat er geen objecten of vloeistof op of in het apparaat terecht kunnen komen. Stel het product niet bloot aan buitensporige hoeveelheden rook, stof, mechanische trillingen en schokken. Hou dit product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 5 °C of hoger dan 40 °C. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het apparaat wordt gemaakt. waarschuwing: · Vermijd ter voorkoming van electrische schokken blootstelling van dit product aan regen of ander vocht. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. Voor maximale afstand en geruisloze werking plaatst u het basisstation: - buiten bereik van electrische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers en andere telefoons. Plaats de handset gedurende ongeveer 7 uur op het basisstation voordat u de telefoon voor de eerste maal gaat gebruiken. Het oplaadlampje gaat branden als de handset op de oplader wordt geplaatst. opmerking: · Wanneer de handset op de batterijlader geplaatst wordt, kan de telefoondisplay "Please Wait. " aangeven indien deze niet is geregistreerd bij een basisstation. Als deze niet aan staat, schakelt u de handset in door enkele seconden op {ih} te drukken. 2 Houd {x} op het basisstation ongeveer 3 seconden ingedrukt, tot de Wacht met de handset op het basisstation tot er een bevestigingstoon wordt weergegeven en w stopt met knipperen. [. . . ] Als deze niet aan staat, schakelt u de handset in door enkele seconden op {ih} te drukken. 2 Houd {x} op het basisstation ongeveer 3 seconden ingedrukt, tot de Wacht met de handset op het basisstation tot er een bevestigingstoon wordt weergegeven en w stopt met knipperen. Als er een fouttoon wordt weergegeven of als w blijft knipperen, registreert u de handset handmatig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-FP151BFW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-FP151BFW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag