Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP145BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP145BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-FP145BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP145BL te teleladen.


PANASONIC KX-FP145BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KXFP145BL (6804 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-FP145BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 Handige telefooninstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nummerherkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Handige informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Om deze functie te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. [. . . ] Sluit het batterijklepje. LINE Naar telefoonnetwerk (220­240 V, 50 Hz) Gebruik alleen de meegeleverde wisselstroomadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. Opmerking: L Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer. L Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken. L Als u de stroom wilt inschakelen, drukt u ongeveer 1 seconde op {ih}. L Als u de stroom wilt uitschakelen, drukt u ongeveer 2 seconden op {ih}. Plaatsing Voor maximale afstand en geruisloze werking plaatst u het basisstation: - Buiten bereik van elektrische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers en andere telefoons. 2). Batterijen opladen Plaats de handset gedurende ongeveer 7 uur op het basisstation voordat u de telefoon in gebruik neemt. Batterijsterkte Batterijpictogram 054 5 6 7 074 Levensduur batterijen Panasonic Ni-MH-batterijen (700 mAh) Bediening In gebruik (spreken) Buiten gebruik (standby) Bedrijfsduur Maximaal 10 uur Maximaal 120 uur Batterijsterkte Volledig geladen. Hoog Normaal Laag Moet worden opgeladen. 5 TCD150BL(du-du). book Page 6 Friday, August 5, 2005 11:45 AM Voorbereiding Knoppen Handset A B C D E F G H I Display Symbolen w 0w4 J K L M H Betekenis Binnen bereik van basisstation Buiten bereik, niet geregistreerd of basisstation zonder stroom Oproep, intercom of toegang tot basisstation In gesprek Telefoonboekmodus Instellingsmodus Voor voicemailservice (blz. Wordt weergegeven bij selectie van het basisstationnummer voor standbymodusdisplay (blz. Wordt weergegeven bij selectie van het handsetnummer voor standbymodusdisplay (blz. 10). x k C l + C 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 R INT A B C D E F G H I J K L M Ontvangst Display {k} (Telefoonboek) {C} (Spraak) Navigatietoets ({e}/{v}/{>}/{<}) {R} (Opnieuw bellen/pauze) {R} (Herhalen) Oplaadcontacten Microfoon {j/OK} (Menu/OK) {ih}(Uit/stroom) {C} (Wissen) {INT} (Intercom) 5 Basisstation A B LINE A Oplaadcontacten B {x} (Oproep) 4 nieuwe oproepen Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. 6 TCD150BL(du-du). book Page 7 Friday, August 5, 2005 11:45 AM Voorbereiding Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt De volgende symbolen komen in deze gebruiksaanwijzing voor. 2 Bellen: {C} Wissen: {>} 2 keer i "JA" i {>} i {ih} WX (Spatie) Fouten bewerken / corrigeren 1 Plaats de cursor rechts naast het nummer of teken dat u wilt corrigeren ({<}/{>}). Automatisch opnemen aan/uit ("UIT")*5 De standaardinstellingen van de handset herstellen. - {v} i {>} AUTO OPNEMEN RESET HS ---------- *1 Als u niveau 3 tot 6 of *6 instelt, begint het overgaan met een lager volume, waarna het volume geleidelijk toeneemt. *2 Met de functie Gespreksverbod maakt u het onmogelijk naar buiten te bellen. Als gespreksverbod is ingeschakeld, zijn alleen noodnummers beschikbaar. *3 Met direct kiezen belt u een vooraf ingesteld telefoonnummer door op {C} te drukken. Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. *5 Met de functie voor automatisch opnemen kunt u gesprekken aannemen door gewoon de handset van het basisstation te nemen. U hoeft niet op {C} te drukken. Gids voor basisstationinstellingen Het basisstation aanpassen: 1 {j/OK} i "BS INSTEL" i {>} L "INVOER CODE" wordt weergegeven. {0} {2} {2} Functie (standaardinstelling) De standaardinstellingen van het basisstation herstellen. *1 - Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). i {>} Belvolume basisstation (medium) - Selecteer de gewenste instelling met {1} voor laag, {2} voor medium, {3} voor hoog of {0} voor uit. [. . . ] i {j/OK} i {ih} Bewerken: "WIJZIG NR" i {>} Plaats de cursor rechts naast de positie waar u het nummer wilt bewerken ({<}/ {>}). i {C} Wissen: "WISSEN"/"ALLES WISSEN" i {>} i "JA" i {>} i {ih} i {>} Nummerherkenningsmogelijkheden Display-indicaties L Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. Voorbeeld: Er zijn 4 nieuwe oproepen ontvangen. Voicemailservice L De telefoonnummers van de laatste 50 verschillende bellers worden in de bellerlijst opgeslagen. Voorbeeld: Voicemail is een automatische berichtendienst van het telefoonbedrijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-FP145BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-FP145BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag