Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP141BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP141BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-FP141BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FP141BL te teleladen.


PANASONIC KX-FP141BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-FP141BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] P4 4 2012/03/16 15:14:16 Inleiding Telefoonsysteem uitbreiden Handset (optie): KX-TGA815EX U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation. R Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets. algemene informatie R Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk. R Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur. [. . . ] Het belsignaal kan nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. De bij dit product meegeleverde melodieën worden gebruikt met toestemming van © 2010 Copyrights Vision Inc. Als u geen beltoon wilt horen voordat de bellerinfo wordt ontvangen, stelt u deze optie in op "UIT". (Alleen bij nummerherkenning) U kunt het eerste belsignaal alleen verwijderen als de eenheid standaard twee of meer keer overgaat. deze instelling is afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer nummerinformatie met datum en tijd wordt ontvangen. (Alleen bij nummerherkenning) Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 15). Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen. Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken. P29 29 2012/03/16 15:14:19 Programmeren Speciale programmering Alarm Het alarm gaat 1 minuut af op de ingestelde tijd en wordt vijf maal herhaald met een interval van 5 minuten (sluimerfunctie). Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning) Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen. Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Belangrijk: R Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 35) met erbij. 1 2 (middelste zachte toets) #239 MbN: selecteer de gewenste instelling. A aM N Opmerking: R Als de oproep door de beantwoorder wordt beantwoord, werkt deze functie niet. (KX-FP141BL-serie: pagina 3) Categorieën selecteren waarvoor de nachtmodus niet geldt 1 2 (middelste zachte toets) #241 Selecteer de gewenste categorieën door op 1 tot en met 9 te drukken. R " " wordt weergegeven naast de geselecteerde categorieën. P31 31 2012/03/16 15:14:19 Programmeren Ongewenste bellers opslaan U kunt tot 30 telefoonnummers opslaan in de lijst met geblokkeerde nummers. Belangrijk: R U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij. [. . . ] R Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos. R Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven. R Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. stel de functie Tijdsaanpassing in op "Handmatig" (uit) (pagina 26). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-FP141BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-FP141BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag