Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FM330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FM330. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-FM330 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FM330 te teleladen.


PANASONIC KX-FM330 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-FM330 (2189 ko)
   PANASONIC KX-FM330 (2222 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-FM330

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de taalkeuze getoond wordt nadat de batterijen voor de eerste keer geïnstalleerd zijn, kunt u de gewenste taal kiezen. Voor de vervanging raden wij u aan de oplaadbare batterijen van Panasonic te gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation. Maak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen met een droge doek schoon. Raak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan. [. . . ] Zorg ervoor dat u de batterijen (S, T) goed in de batterijhouder plaatst. Plaats de handset gedurende ongeveer 7 uur op het basisstation voordat u de telefoon gaat gebruiken. opmerking: · Wanneer de handset op de oplader geplaatst wordt, kan de telefoondisplay "Even geduld (1 minuut)" aangeven indien deze niet is geregistreerd bij een basisstation. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, maar de bedrijfstijd kort lijkt te zijn, reinig de plus- en minzijde van de batterijen (S, T) en de contactpunten van de eenheid dan met een droge doek. Als u een taal selecteert die u niet kunt lezen: 1 {ih} i 8 2 Ga verder met de handeling voor uw model. N KX-TG6401/KX-TG6411 {^} 3 keer i M N KX-TG6421/KX-TG6431/KX-TG6451/KX-TG6461 {^} 4 keer i M {V} 2 keer i M 2 keer i {V}/{^}: Selecteer de gewenste taal. Als deze niet aan staat, schakelt u de handset in door enkele seconden op {ih} te drukken. (Geen registratietoon) N KX-TG6421/KX-TG6431/KX-TG6451/KX-TG6461 Houd ongeveer 5 seconden {x} ingedrukt tot de registratietoon wordt weergegeven. Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u af met een druk op dezelfde toets. Ga verder met de handeling, zelfs als op de handset "Even geduld (1 minuut)" wordt weergegeven. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen. Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften. algemene verzorging · Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek. Om uw privégegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of bellijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen (1, 2, 3) op de producten, 2 3 1 verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/ EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. [. . . ] Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-FM330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-FM330 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag