Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FL401BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FL401BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-FL401BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FL401BL te teleladen.


PANASONIC KX-FL401BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10756 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-FL401BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding Compacte laser fax Modelnr. KX-FL401BL Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door, voordat u het apparaat gebruikt. Hiervoor moet u bij de telefoonmaatschappij nummerweergave inschakelen. Zorg ervoor dat u de telefoonkabel gebruikt die bij het apparaat is geleverd. Dit model is uitsluitend bestemd voor gebruik in België. Het bedieningspaneel De gebruiksaanwijzing volgen Houd bij het volgen van de gebruiksaanwijzing altijd de uitvouwpagina (volgende pagina) open, zodat u direct de toetsen kunt opzoeken. OPEN i Het bedieningspaneel Houd deze pagina open als u de gebruikshandleiding volgt. Voor een beschrijving van de toetsen zie pagina 8. A B C DE FG HI JK L Toetsen (in alfabetische volgorde) AUTO ANSWER S BROADCAST C CALLER ID E COPY Q FAX P HANDSET MUTE M HELP K JUNK FAX PROHIBITOR J LOWER L MANUAL BROAD B MENU I MONITOR N Navigatietoets H QUICK SCAN R M NO P QR S RD REDIAL/PAUSE F SET G Snelkiestoetsen A START P STOP O VOLUME H ii Bedankt dat u hebt gekozen voor een fax van Panasonic. Gegevens die u moet bewaren Bevestig hier uw aankoopbon. Voor referentie Aankoopdatum Serienummer (aanwezig op achterkant apparaat) Naam en adres verkoper Telefoonnummer verkoper Als taal kunt u Engels of Frans selecteren. Zie functie #48 op pagina 41 als u de instelling wilt wijzigen in Frans. [. . . ] L Als u nog meer ingangen wilt wissen, voert u stap 5 t/m 7 opnieuw uit. Klik op {STOP} om af te sluiten. 3 4 5 6 7 8 4. 4. 4 Hetzelfde document naar meerdere geprogrammeerde nummers verzenden 1 Plaats het document met DE BEDRUKTE ZIJDE NAAR BENEDEN. 2 3 Druk indien nodig meerdere keren op {A} of {B} voor de gewenste resolutie (pagina 26). L Het document wordt in het apparaat gevoerd, gescand en opgeslagen in het geheugen. L Na verzending wordt het opgeslagen document automatisch uit het geheugen gewist. Het apparaat drukt automatisch een verzendrapport af (groepsverzendingsrapport). 29 4. Fax Faxberichten ontvangen 4. 5 De manier waarop u de fax gebruikt instellen Afhankelijk van uw situatie stelt u in hoe u de fax wilt gebruiken. ­ Gebruik als alleen fax (FAX ONLY) ­ Gebruik voornamelijk als telefoon (TEL) ­ Gebruik als telefoon en/of fax (TEL/FAX) ­ Gebruik met antwoordapparaat Opmerking: L Zorg er vooraf voor dat functie #73 is ingesteld op "TEL" (pagina 42). Gesprekken en faxen ontvangen U moet alle oproepen handmatig aannemen. Druk op {START} voor het ontvangen van faxen. 4. 5. 3 Gebruik als telefoon en/of fax (TEL/FAX) Uw situatie U wilt alle gesprekken zelf aannemen en faxen automatisch ontvangen, zonder dat het toestel overgaat. Instelling Stel de fax in op TEL/FAX (pagina 32) door herhaaldelijk op {AUTO ANSWER} te drukken. 4. 5. 1 Gebruik als alleen fax (FAX ONLY) Uw situatie U heeft een apart telefoonnummer alleen voor faxen. Instelling Stel de fax in op alleen faxen (pagina 31) door meermaals op {AUTO ANSWER} te drukken. Opmerking: L Zorg er vooraf voor dat functie #73 is ingesteld op "TEL/FAX" (pagina 42). Hoe gesprekken en faxen worden ontvangen Als de oproep een gesprek is, gaat het toestel over. Als de oproep een fax is, wordt deze automatisch ontvangen, zonder dat het toestel overgaat. {START} 4. 5. 4 Gebruik met antwoordapparaat Hoe faxen worden ontvangen Alle binnenkomende oproepen worden aangenomen als faxbericht. Uw situatie U wilt het faxapparaat gebruiken met een antwoordapparaat. Instelling Sluit een antwoordapparaat aan en stel het aantal belsignalen van het antwoordapparaat op minder dan 4 in. L Stel als u automatisch beantwoording gebruikt het aantal keer overgaan in de modus FAX ONLY op meer dan 4 keer in (functie #06 op pagina 38). Oproepen ontvangen Als u oproepen ontvangt, worden gesproken berichten op het antwoordapparaat vastgelegd. 4. 5. 2 Gebruik voornamelijk als telefoon (TEL) Uw situatie U wilt oproepen zelf aannemen. Instelling Stel de fax in op telefoon (pagina 31) door meermaals op {AUTO ANSWER} te drukken. 30 4. Fax 4. 6 Faxen automatisch ontvangen ­ Automatische beantwoording ingeschakeld 4. 6. 1 Modus FAX ONLY inschakelen Druk op {AUTO ANSWER} tot het volgende wordt weergegeven. 4. 7 Faxen handmatig ontvangen ­ Automatische beantwoording uitgeschakeld 4. 7. 1 Modus TEL inschakelen 1 2 FAX ONLY MODE L De indicator {AUTO ANSWER} brandt. Zorg er vooraf voor dat functie #73 is ingesteld op "TEL" (pagina 42). Druk op {AUTO ANSWER} tot het volgende wordt weergegeven. TEL MODE L De indicator {AUTO ANSWER} brandt niet. {STOP} Hoe faxen worden ontvangen Als er oproepen binnenkomen, zal het apparaat al deze oproepen aannemen en alleen faxen ontvangen. Opmerking: L U kunt zelf instellen na hoeveel belsignalen het apparaat de binnenkomende oproep opneemt in de modus FAX ONLY (functie #06 op pagina 38). {START} Gesprekken en faxen ontvangen 1. Als: ­ u een faxbericht moet ontvangen, ­ u een faxtoon (langzame pieptoon) hoort, ­ u helemaal niets hoort, drukt u op {START}. CONNECTING. . . . . 3. [. . . ] 5 mW Golflengte: 760 nm ­ 800 nm Emissieduur: continu Afdruksnelheid: Circa 9 ppm (pagina's per minuut) Afdrukresolutie: 600 × 600 dpi *1 De verzendsnelheid hangt af van de inhoud van de pagina's, de resolutie, de kwaliteit van de telefoonlijn en de mogelijkheden van het faxapparaat aan de andere kant van de lijn. Als het faxapparaat aan de andere kant van de lijn minder mogelijkheden heeft dan uw apparaat, kan de verzending langer duren. 1 van ITU-T Opmerking: L Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. L De afbeeldingen en illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product. 61 8. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-FL401BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-FL401BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag