Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FC245NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FC245NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-FC245NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-FC245NL te teleladen.


PANASONIC KX-FC245NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-FC245NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laad de batterij voor ingebruikname eerst op gedurende 7 uur. 455BL_Du_02. fm Page 2 Thursday, May 15, 2003 4:09 PM Inleiding (functies) Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon van Panasonic. Geachte klant, U hebt een KX-FC245NLBL aangekocht, een product dat specifiek werd ontworpen voor DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Digitale draadloze telecommunicatie). DECT-technologie wordt gekenmerkt door een hoge mate van beveiliging tegen onderscheppingen (afluisteren), alsook door een digitale transmissie van hoge kwaliteit. Deze telefoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen een netwerk van basisstations en handsets, die samen een telefoonsysteem vormen dat: tot 6 handsets per basisstation bedient. [. . . ] Telefoonnummer*2 Handmatig : Druk op 3 Zoeken/Kiezen "Creer". *1 4 Een bericht invoeren 0- 9 5 6 Druk op OK. Telefoonboek : Druk op Herhaallijst : Druk op Nummerlijst : Zoeken/Kiezen. Zoeken/ Kiezen. 7 "Opslaan?" Druk op OK. Draadloze telefoon 8 Zoeken/Kiezen "JA" of "NEE". 9 Kiezen "Verzenden". "Verzenden Bericht" wordt getoond. *3 *1 Als het basisstation onvoldoende geheugen heeft om een bericht te verzenden, toont het display "SMS Lijst is vol SVP berichten wissen. ". - Als het basisstation nog een bericht kan opslaan, wordt er "Laatste Tekst?" getoond. Als u het laatste bericht wenst te gebruiken, druk dan op OMHOOG om het laatste bericht op te roepen. *2 U kunt een telefoonnummer manueel invoeren, uit het telefoonboek, uit de nummerlijst of herhaallijst. - Als u probeert om een bericht te verzenden met een nummer van meer dan 20 cijfers uit een van de lijsten, wordt er "Onbekend Nummer" getoond en het display keert terug naar "Voer Telnr in". *3 Het display keert terug naar de standbymodus, daarna wordt "Bericht Overdragen" getoond. 23 455BL_Du. book Page 24 Wednesday, May 14, 2003 8:05 PM SMS-functie (Tekstbericht) Tekst invoeren Toets Opmerking Druk om de cursor te verplaatsen. 0 op WXYZ 9 Druk om lettertekens/cijfers in te voeren. Als de cursor aan het begin van een regel staat, wordt het item toegevoegd over de cursor. ) Drukken om lettertekens te wissen. Als de cursor aan het begin van een regel staat, wordt de eerste letter gewist. ) Houd ingedrukt om alle letters te wissen. Aa Druk om te veranderen tussen hoofd-en kleine letters. 0 1 Druk om een spatie tussen te voegen (behalve in de numerieke modus 0-9). Druk om een symbool tussen te voegen (behalve in de numerieke modus 0-9). Als u lettertekens invoert, druk dan op HERHAAL en dan op het gewenste nummer. Zoek/selecteer het gewenste nummer. Druk op MAILEN. Inkomende berichten wissen/beantwoorden/wijzigen 3 Druk op RECHTS. 4 Zoeken/Kiezen "Wissen", "Antwoord" of "Wijzigen". 5 "Wissen": Zoeken/Kiezen "JA". "Gewist"*1 "Antwoord": Ga voort vanaf stap 4 op pagina 23. "Wijzigen": Ga voort vanaf stap 4 op pagina 23. Het telefoonnummer van de zender opslaan in het telefoonboek 3 Druk op RECHTS. 4 Zoeken/Kiezen "Nummer opslaan". 5 Ga daarna verder vanaf stap 3 van <Voor het kiezen> of <Herhaallijst> op pagina 20. De berichtenzender terugbellen 3 Druk op SPREEK. OF Druk op SPEAKERPHONE. 4 Druk op UIT om het gesprek te beindigen. *1 "Gewist" wordt getoond en dan gaat het display naar het volgende bericht. Als het bericht is gewist, wordt er "Geheugen Leeg" getoond en daarna keert het toestel terug naar de standbymodus. 28 455BL_Du. book Page 29 Wednesday, May 14, 2003 8:05 PM SMS-functie (Tekstbericht) Het nummer van het SMS-servicecentrum veranderen Om SMS-tekstberichten te verzenden en te ontvangen, hebt u de telefoonnummers van uw SMS-berichtencentrum nodig. Het telefoonnummer voor SMS-berichtencentrum 1 wordt gebruikt om tekstberichten te VERZENDEN, terwijl het nummer voor berichtencentrum 2 wordt gebruikt om tekstberichten te ONTVANGEN. U kunt de vooringestelde nummers indien nodig veranderen. 1 4 6 2 Druk op MENU. Kiezen "SMS berichten". 3 Zoeken/Kiezen "Parameters". Zoek/selecteer het gewenste berichtencentrum. 4-cijferige PIN van basisstation*1 Nummer berichtencentrum 5 7 8 Druk op OK. Zoeken/Kiezen "Opslaan". Draadloze telefoon Voer het nummer van het berichtencentrum in. *1 De fabrieksinstelling is 0000. Berichtencentrum 1: 17170 Berichtencentrum 2: 017170 29 455BL_Du_02. fm Page 30 Friday, May 16, 2003 10:30 AM SMS-functie (Tekstbericht) SMS-lettertekentabel "LetterWise" lettertekentabel "LetterWise" is op het scherm ingesteld in het Frans. Om naar het Nederlands te wijzigen, drukt u 3 maal UP en nadien RECHTS, nadat u "LetterWise" heeft geselecteerd. Toetsen 1 ABC 2 DEF 3 GHI 4 JKL 5 MNO 6 PQRS 7 TUV 8 WXYZ 9 Getoond . ( ABC letterteken ) [ ] { } ' & % \ ^ ~ | < abc >=$# _ x DEF GHI ghi def JKL jkl MNO PQRS TUV WXYZ mno pqrs tuv wxyz Druk op 0 voor een spatie. [. . . ] Handset buiten het bereik Breng de handset dichter bij van het basisstation. Telefoonlijn is niet aangesloten. Er klinkt een ingesprektoon van de handset wanneer wordt ingedrukt. Geen kiestoon. Steek het telefoonsnoer in Schakel de spanning UIT en weer AAN. de telefooncontactdoos. 51 455BL_Du. book Page 52 Wednesday, May 14, 2003 8:05 PM Voordat u om hulp vraagt Probleem U kunt niet bellen. Mogelijke oorzaak Oplossing Gespreksverbod ingesteld. Het gekozen nummer is een Verwijder het nummer uit de Toetsblokkering is ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-FC245NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-FC245NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag