Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F2510BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F2510BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-F2510BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F2510BL te teleladen.


PANASONIC KX-F2510BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-F2510BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Algemene informatie L Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Belgische analoge telefoonnetwerk. L Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC voor radio- en telecommunicatieapparatuur. De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op: http://www. doc. panasonic. de Contactadres van de officiële vertegenwoordiging: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Meegeleverde accessoires Nr. [. . . ] De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken). L De werkelijke prestaties van de batterij zijn afhankelijk van hoe vaak de handset wordt gebruikt en hoe vaak deze niet in gebruik is (stand-by). L Ook als de batterijen van de handset volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation wordt geplaatst. L Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation en laat de handset minimaal 7 uur opladen. 6 TG1311BL(du-du). book Page 7 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Voorbereiding Knoppen Handset Basisstation A A Oplaadcontacten B {x} (Zoeken) N A B C D E F G H L M A B C D E I J K F G H I J K L M N Luidspreker Display {k} (Telefoonboek) {C} (Spraak) Navigatietoets ({e}/{v}/{>}/{<}) ?(Volume: {e}/{v}) {R} (Opnieuw bellen/pauze) {R} (Flash) Microfoon {j/OK} (Menu/OK) {ih} (Uit/stroom) {C} (Wissen) {INT} Oproep stoppen Oplaadcontacten Belsignaal B Display Displayitems op handset Onderdeel w x k C l 5 0 Betekenis Binnen bereik van een basisstation L Knipperend: Buiten bereik, niet geregistreerd of basisstation zonder stroom Oproep of toegang tot basisstation In gesprek Telefoonboekmodus Instellingsmodus Batterijniveau Nieuw voicemailbericht ontvangen. *1 (pagina 16) 7 TG1311BL(du-du). book Page 8 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Voorbereiding Onderdeel Betekenis Gespreksverbod ingeschakeld. Als "BS NUMMER" wordt geselecteerd voor de standbymodusdisplay (pagina 13) en 1 het huidige nummer van het basisstation is, dan wordt "-1-" weergegeven. Als "HS NUMMER" wordt geselecteerd voor de standbymodusdisplay (pagina 13) en 1 het huidige nummer van de handset is, dan wordt "[1]" weergegeven. Druk op {v} of {e} om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren. Voorbeeld: {v}/{e}: "UIT" In deze bedieningsinstructies gebruikte symbolen 4 nieuwe oproepen Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. Als u zich abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek, wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort. 1 2 {R} i {v}/{e}: Selecteer het gewenste telefoonnummer. Menu WEKKER Submenu WEKKER INST WEKKER A/U <UIT> BEL INSTEL BELVOLUME <niveau 6> EXT BELRITME <BELRITME 1> INT BELRITME <BELRITME 1> OPROEPEN <BELRITME 1> WEKKER <BELRITME 1> TOONSIGN INS TOETSSIGNAAL <AAN> WACHTTOON <AAN> BEREIK ALARM <UIT> BATT LEEG <AAN> Blz. 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 TG1311BL(du-du). book Page 13 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Handige telefooninstellingen Menu DISP INSTEL Submenu STANDBY DISP <KLOK> GESPREKSDISP <GESPREKSDUUR> KIES TAAL <NEDERLANDS> KIESBEPERK GESPREKSVERB <UIT> SNELKIEZEN SNELKIES A/U <UIT> OVERIGE INST PIN WIJZIGEN <0000> AUTO RESET HS OPNEMEN*1 <UIT> -- Blz. -- -- 9 13 13 -- 14 -- 14 Gespreksverbod Met de functie Gespreksverbod maakt u het onmogelijk naar buiten te bellen. Als gespreksverbod is ingeschakeld, zijn alleen noodnummers beschikbaar. Zie pagina 15 voor het opslaan van noodnummers. 1 2 3 4 5 6 {j/OK} {v}/{e}: "HS INSTEL" i {>} {v}/{e}: "KIESBEPERK" i {>} {v}/{e}: "GESPREKSVERB" i {>} Voer de handset-PIN in (standaard: "0000"). L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. i {>} i {ih} *1 Met de functie voor automatisch opnemen kunt u gesprekken aannemen door gewoon de handset van het basisstation te nemen. Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen. Direct kiezen Met direct kiezen belt u een vooraf ingesteld telefoonnummer door op {C} te drukken. U hoeft geen nummers te kiezen. Alarm Het alarm gaat gedurende 3 minuten af op de ingestelde tijd. Belangrijk: L Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 9). 1 2 3 4 5 6 {j/OK} {v}/{e}: "HS INSTEL" i {>} {v}/{e}: "WEKKER" i {>} {v}/{e}: "WEKKER INST" i {>} Voer de gewenste tijd in (24-uursweergave). i {>} i {ih} 1 2 3 4 5 6 {j/OK} {v}/{e}: "HS INSTEL" i {>} {v}/{e}: "KIESBEPERK" i {>} {v}/{e}: "SNELKIEZEN" i {>} Voer een telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). [. . . ] L U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. L De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Stel het belvolume bij (pagina 12). Probleem De display van de handset is leeg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-F2510BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-F2510BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag