Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F1810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F1810. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-F1810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F1810 te teleladen.


PANASONIC KX-F1810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-F1810 (9771 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-F1810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installeer het apparaat waar niemand op het snoer kan stappen of erover kan struikelen. Steek de wisselstroomadapter/voedingsstekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken en/of extreme hitte die brand kan veroorzaken. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. [. . . ] Onjuiste bediening kan leiden tot uitgebreide reparaties door een goedgekeurd servicecentrum. L Als de prestaties van het apparaat duidelijk zijn veranderd. De printer van dit apparaat maakt gebruik van laserstraling. Bediening, bijstelling of uitvoeren van procedures anders dan hierin beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Eigenschappen laserdiode Laserstraal : 5 mW max Golflengte : 760 nm ­ 810 nm Emissieduur : Continu Fixeereenheid De fixeereenheid (2) wordt heet. Raak deze niet aan. 4 De cd-rom bevat een gedetailleerde gebruiksaanwijzing. Belangrijke informatie Opmerking: L Gedurende en direct na het afdrukken wordt het gebied rond de papieruitvoer (3) ook warm. Dit is normaal. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) 2 3 Tonercartridge Let bij het hanteren van de tonercartridge op het volgende: Drink als u toner binnenkrijgt enkele glazen water om de maaginhoud te verdunnen en zorg voor medische behandeling. Spoel als er toner in uw ogen komt uw ogen grondig met water en zorg voor medische behandeling. Dit symbool op de producten en/of de bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In sommige landen kunt u uw producten bij een lokale winkelier inleveren bij de aanschaf van een equivalent nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt. Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving. Inleiding en voorbereiding Aansluiten en instellen 1. 3 Verbindingen Let op: L Kies voor dit apparaat een goed bereikbaar stopcontact. 1 Voedingskabel L Aansluiten op een stopcontact (220­240 V, 50/60 Hz). 1. 4 De werkingsmodus selecteren (scannen/kopiëren) U stelt de gewenste modus in door op een van de volgende knoppen te drukken. ­ 1 ­ {SCAN}: selecteer deze modus als u het apparaat als een scanner voor de computer wilt gebruiken. {COPY}: selecteer deze modus als u het apparaat als een kopieerapparaat wilt gebruiken. Belangrijke mededeling over de USB-aansluiting L Sluit de USB-kabel niet aan totdat de Multi-Function Station u daarop attendeert (pagina 10). De cd-rom bevat een gedetailleerde gebruiksaanwijzing. 9 1. L Gebruikers van de Windows 2000-, Windows XP- en Windows VistaTM-besturingssystemen moeten zijn aangemeld als beheerder om Multi-Function Station te kunnen installeren. Wanneer het dialoogvenster [Connect Type] wordt weergegeven, selecteer dan [Connect directly with a USB cable. ]. i [Next] L Het dialoogvenster [Connect Device] wordt weergegeven. 2 3 4 5 10 De cd-rom bevat een gedetailleerde gebruiksaanwijzing. 2. Hoe te gebruiken Printer 2De cd-rom bevat een 2 Hoe te gebruiken gedetailleerde gebruiksaanwijzing. Kopie 2. 1 Afdrukken vanuit Windowstoepassingen U kunt bestanden afdrukken die in Windows-toepassingen zijn gemaakt. U drukt bijvoorbeeld als volgt af vanuit WordPad: 2. 4 Kopieën maken Illegale kopieën L Het maken van kopieën van bepaalde documenten is onwettig. Wellicht is het kopiëren van sommige documenten illegaal in uw land. Er kunnen boetes of straffen en/of gevangenisstraf worden opgelegd als u schuldig wordt bevonden. [. . . ] Zie de overige weergegeven meldingen voor het doorgaan met kopiëren. L De binnenkant van het apparaat is erg koud, en het apparaat werkt niet. Zolang het apparaat niet werkt, worden de ontvangen documenten tijdelijk in het geheugen opgeslagen. De documenten worden automatisch afgedrukt als het apparaat is opgewarmd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-F1810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-F1810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag