Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F1000BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F1000BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-F1000BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-F1000BL te teleladen.


PANASONIC KX-F1000BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7845 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-F1000BL (6261 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-F1000BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem contact op met uw verkooppunt over het gebruik in andere landen. - Zorg ervoor dat u de batterijen (S, T) goed in de batterijhouder plaatst. - Wij raden u aan ter vervanging de oplaadbare batterijen van Panasonic te gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation. Plaats de handset gedurende ongeveer 7 uur op het basisstation voordat u de telefoon gaat gebruiken. [. . . ] - Dit display betekent "Druk x op basis voor 5 sec, dan plaats op basis, " in het Nederlands. Zie "Displaytaal", pagina 21, om de gewenste taal in de display te wijzigen. Wanneer de handset op de oplader geplaatst wordt, kan de telefoondisplay "Please Wait. ") aangeven indien deze niet is geregistreerd bij een basisstation. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, maar de bedrijfstijd kort lijkt te zijn, reinig de plus- en minzijde van de batterijen (S, T) en de contactpunten van de eenheid dan met een droge doek. Als u een taal selecteert die u niet kunt lezen: druk op {ih} i K i {^} 2 keer i M i {V} 2 keer i M 2 keer i {V}/{^}: Selecteer de gewenste taal. Als deze niet aan staat, schakelt u de handset in door enkele seconden op {ih} te drukken. (Geen registratietoon) N KX-TG7321 Houd ongeveer 5 seconden {x} ingedrukt tot de registratietoon wordt weergegeven. Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u af met een druk op dezelfde toets. 4 Wacht met de handset op het basisstation tot er een bevestigingstoon wordt weergegeven en w stopt met knipperen. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften. algemene verzorging · Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek. Om uw privégegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of bellijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) N Nederland Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. N Andere landen Dit symbool op de producten en/of de bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. [. . . ] N Andere landen Dit symbool op de producten en/of de bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In sommige landen kunt u uw producten bij een lokale winkelier inleveren bij de aanschaf van een equivalent nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-F1000BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-F1000BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag