Gebruiksaanwijzing PANASONIC HX-DC2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC HX-DC2. Wij hopen dat dit PANASONIC HX-DC2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC HX-DC2 te teleladen.


PANASONIC HX-DC2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5825 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC HX-DC2 (4942 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC HX-DC2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Modelnr. Dual Camera HX-DC2 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. VQT4D34 Veiligheidsinstructies Opnameformaten en compatibiliteit van het toestel Het toestel is een MP4-formaat (MPEG-4 AVC-bestandstandaard) Dual Camera voor het opnemen van films met high definition beeldkwaliteit. AVCHD en MPEG2-films zijn andere formaten en worden dus niet door dit toestel ondersteund. Vrijwaring ten aanzien van opgenomen inhoud Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect te wijten is aan problemen van ongeacht welke aard die verlies van de opgenomen of opgemaakte inhoud tot gevolg hebben. Zij garandeert bovendien geen enkele inhoud indien de opname- of opmaakfunctie niet correct werkzaam is. Hetzelfde is eveneens van toepassing op de gevallen waarin reparaties van ongeacht welke aard op het toestel uitgevoerd zijn (met insluiting van ongeacht welke andere component die verband houdt met het niet intern geheugen). Hanteren van het intern geheugen Dit toestel is uitgerust met een intern geheugen. [. . . ] Druk opnieuw op de SET-toets om het langslopen te pauzeren. Frameby-frame afspelen De opname wordt beeld voor beeld afgespeeld. Tijdens stop/ tijdens pauze Scrollen - 83 - Een foto creëren vanuit film Een enkel frame van een opgenomen film kan als een foto bewaard worden. Het beeldformaat van de foto die gecreëerd wordt, zal variëren al naargelang de opnamemodus van de opgenomen film. 1 Pauzeer tijdens het afspelen op de locatie die als foto bewaard moet worden. Het kan handig zijn om hiervoor Slow-motion afspelen en Frame-byframe afspelen te gebruiken. 2 3 Druk de -toets volledig in. Selecteer de beeldverhouding van de foto die bewaard moet worden en druk op de SET-toets. Opnamemodus / 16:9 / / 4:3 / Foto resolutie 1920k1080 1280k720 960k540 1920k1440 1280k960 960k720 640k480 Beeldverhouding De datum waarop de video werd opgenomen wordt geregistreerd als de datum van de foto. Wanneer een foto gecreëerd wordt van een film die in de opnamemodus opgenomen is, kan [16:9] niet geselecteerd worden. De foto wordt met een nieuw beeldnummer bewaard. - 84 - Uitsnijden van een deel van een panoramafoto U kunt een deel van een panoramafoto die u gemaakt heeft uitsnijden en bewaren. 1 2 3 4 Weergeven van de panoramafoto. Druk op de SET-toets om te pauzeren op het deel dat u wenst uit te snijden. Druk op de -toets. Het uitgesneden beeld wordt met een beeldformaat van 1280k720 bewaard. De datum en de tijd van de opname van de panoramafoto worden opgeslagen als de datum en de tijd van het uitgesneden beeld. Het uitgesneden beeld wordt met een nieuw beeldnummer bewaard. - 85 - Inzoomen op een foto tijdens het afspelen (Playback zoom) U kunt inzoomen op foto's tijdens het afspelen. 1 Verplaats de zoomhendel naar de kant. U kunt inzoomen tot maximaal 68k (6800%). (De maximale zoomvergroting is verschillend al naargelang de afmetingen van de foto. ) Het toestel zoomt in op het middelste gedeelte van het beeld. Als de foto gemaakt is met gebruik van gezichtsdetectie (l 72), zal het toestel op het gedetecteerde gezicht inzoomen. Als u inzoomt op een gedraaide foto met een beeldverhouding van 4:3 of 16:9 wordt de foto weergegeven zoals deze was voordat de rotatie plaatsvond. Hoe meer het beeld vergroot wordt, hoe slechter de beeldkwaliteit. 2 Verplaats de positie van het ingezoomde deel met gebruik van de SET-toets. 190% T W SET 100% Uitzoomen van de ingezoomde foto Verplaats de zoomhendel naar de -kant om uit te zoomen. Druk op de SET-toets om het gewone weergavescherm (100%) opnieuw weer te geven. Bewaren van de gezoomde foto Druk tijdens het inzoomen op de -toets. De informatie over de rotatie wordt bewaard voor gedraaide foto's met beeldverhouding 4:3 en 16:9. De informatie over de rotatie wordt niet bewaard voor panoramafoto's maar de gedraaide foto wordt wel bewaard. In het geval van foto's die met gezichtsdetectie opgenomen zijn, worden de gegevens van de gezichtsdetectie niet bewaard. De datum en de tijd van de opname van de origineel worden opgeslagen als de datum en de tijd van ongeacht welke foto die na het zoomen bewaard is. - 86 - Geavanceerd (Afspelen) Verschillende afspeelfuncties Veranderen van de afspeelinstellingen en afspelen van de diavoorstelling Stel de afspeelmodus in. (l 23) [MENU]: 1 # [DIAVOORSTELLING] # gewenste instelling 1 Selecteer het in te stellen item met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. [MODE]: Selecteer het type ([ALLE]/[VIDEO]/[FOTO]) af te spelen bestand. [DIA-INTERVAL]*: Selecteer het interval dat tussen het afspelen van twee opeenvolgende foto's moet verstrijken. [Set up Effect]*: Selecteer de effecten voor het afspelen van foto's. [KIES MUZIEK]*: Selecteer de muziek voor het afspelen van foto's. * Deze instellingen zijn alleen beschikbaar als [ALLE] of [FOTO] in [MODE] geselecteerd zijn. 2 (bij selectie van [MODE]) Selecteer het bestand dat u wenst te af te spelen met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. (bij selectie van [DIA-INTERVAL]) Selecteer een item met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. [. . . ] Dit is echter geen storing en zal niet van invloed zijn op het opgenomen beeld. - 156 - Condensvorming Wanneer zich condens op het toestel vormt, wordt de lens wazig en is het mogelijk dat het toestel niet meer normaal werkt. Neem onderstaande maatregelen als zich toch condens vormt. Oorzaken van condensvorming Condensvorming vindt plaats wanneer de omgevingstemperatuur of relatieve luchtvochtigheid verandert. Wanneer u dit toestel uit een auto met air-conditioning mee naar buiten neemt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC HX-DC2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC HX-DC2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag