Gebruiksaanwijzing PANASONIC HDCSD600EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC HDCSD600EG. Wij hopen dat dit PANASONIC HDCSD600EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC HDCSD600EG te teleladen.


PANASONIC HDCSD600EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5998 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC HDCSD600EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HDC-SD600 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. VQT2U93 Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BESCHADIGING TE VOORKOMEN DIENT U DIT APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN, VOCHT OF OPSPATTEND WATER EN DIENT U GEEN MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS EEN VAAS, OP DE APPARATUUR TE PLAATSEN. MAG U DE KAP (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN; ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN DOOR DE GEBRUIKER. Zorg ervoor dat de wandcontactdoos zich direct bij de camera bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos om het toestel compleet los te koppelen van de netvoeding. Waarschuwing Brand-, explosie- en verbrandingsgevaar. [. . . ] Handmatig instellen Kwik- of natriumlicht, sommige TL-verlichting Licht dat wordt gebruikt bij trouwrecepties in hotels, spotlights in theaters Zonsopgang, zonsondergang, enz. Als het scherm onmiddellijk zwart wordt en het pictogram stopt met knipperen en continu oplicht, is de instelling voltooid. Als het pictogram blijft knipperen, kan de witbalans niet worden ingesteld. Als het pictogram knippert, wordt de zojuist ingestelde witbalansinstelling opgeslagen. Stel de witbalans opnieuw in zodra de opnameomstandigheden veranderen. Als u zowel witbalans als diafragma/gain instelt, dient u eerst de witbalans in te stellen. AWB wordt niet afgebeeld op het scherm wanneer AWB wordt ingesteld. Om terug te keren naar auto setting stelt u AWB in of drukt u opnieuw op de toets iA/MANUAL. 70 VQT2U93 De sluitertijd/het diafragma handmatig instellen Sluitertijd: Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten. Diafragma: Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is. Raak / aan om de instelling te veranderen. SHTR : Sluitertijd: 1/50 tot 1/8000 Als [SLTR AUT. LANG. ] is ingesteld op [AAN], wordt de sluitertijd ingesteld tussen 1/25 en 1/8000. De sluitertijd wordt in de fotoopnamefunctie ingesteld tussen 1/2 en 1/2000 seconde. IRIS : Diafragma/Gain-waarde: CLOSE !# (F16 tot F1. 7) !# OPEN !# (0dB tot 18dB) Waarde dichtbij [CLOSE] resulteert in een donkerder beeld. Wanneer de diafragmawaarde wordt ingesteld op helderder dan [OPEN], verandert de gain-waarde. De sluitertijd handmatig instellen Wanneer de sluitersnelheid lager is dan 1/12 in de opnamewijze voor foto's, wordt aangeraden een statief te gebruiken. De sluitersnelheid zal op 1/25 gezet worden wanneer de stroom opnieuw ingeschakeld wordt of wanneer een quick start plaatsvindt. Mogelijk is een lichtband zichtbaar rondom een onderwerp dat zeer helder verlicht is of veel licht weerkaatst. Indien u een zeer helder voorwerp opneemt, of binnenshuis in een verlichte ruimte, kunnen kleur en helderheid van het beeldscherm veranderen of kan een horizontale lijn op het beeldscherm verschijnen. In dat geval dient u op te nemen in de intelligent auto mode of zet u de sluitersnelheid op 1/100 in gebieden waar de frequentie van de stroomtoevoer 50 Hz, f op 1/125 in gebieden van 60 Hz. Diafragma/gain handmatig instellen Het luminantieniveau en histogram worden weergegeven tijdens het instellen van het diafragma. (l 63, 64) Als de gain-waarde is gestegen, stijgt ook de ruis op het scherm. Afhankelijk van het zoombereik, kan het diafragma niet worden weergegeven. Om terug te keren naar auto setting drukt u opnieuw op de toets iA/MANUAL. Bij het aanpassen van zowel de sluitertijd als diafragma/gain-waarde, stel dan eerst de sluitertijd in en vervolgens diafragma/ gain-waarde. VQT2U93 71 Handmatige scherpstelling Als automatisch scherpstellen niet goed functioneert, gebruikt u handmatige scherpstelling. (l 69) 1 (Wanneer de MF-assist-functie gebruikt wordt) Selecteer het menu. : [OPNAME INST. ] # [MF-HULP] # [AAN] Het is mogelijk in te stellen op het snelmenu. Stel scherp door raken. MF MF MF MF De scherpstelzone wordt blauw weergegeven. [. . . ] LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH en DICOMAR is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. Microsoft®, Windows® en Windows Vista® zijn of gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Schermkopie(ën) van producten van Microsoft weergegeven met de toestemming van Microsoft Corporation. IBM en PC/AT zijn geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation uit de VS. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC HDCSD600EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC HDCSD600EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag