Gebruiksaanwijzing PANASONIC HDCHS700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC HDCHS700. Wij hopen dat dit PANASONIC HDCHS700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC HDCHS700 te teleladen.


PANASONIC HDCHS700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10494 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC HDCHS700 (10426 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC HDCHS700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HDC-SD700 HDC-SD707 HDC-TM700 HDC-HS700 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. VQT2N49 Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BESCHADIGING TE VOORKOMEN DIENT U DIT APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN, VOCHT OF OPSPATTEND WATER EN DIENT U GEEN MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS EEN VAAS, OP DE APPARATUUR TE PLAATSEN. MAG U DE KAP (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN; ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN DOOR DE GEBRUIKER. Zorg ervoor dat de wandcontactdoos zich direct bij de camera bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos om het toestel compleet los te koppelen van de netvoeding. Waarschuwing Brand-, explosie- en verbrandingsgevaar. [. . . ] Wanneer u het toestel op de Intelligent auto mode zet, wordt de instelling vastgezet op [AUTO] en kan niet veranderd worden. [SLUITERGELUID] U kunt het geluid van een sluiter toevoegen aan het maken van een foto. : [FOTO] # [SLUITERGELUID] # [UIT]/ / Er klinkt geen sluitergeluid in de opnamewijze voor video's. 74 VQT2N49 Geavanceerd Opnemen (Geavanceerd) 7 Handmatig opnemen met instelling van de witbalans, de sluitersnelheid of het diafragma of . De bedieningsprocedure is verschillend voor het LCD-scherm en de zoeker. ¬ Verander de functie naar Druk op de iA/MANUAL toets of op de CAMERA FUNCTION toets om naar de handmatige werking over te schakelen. MNL wordt op het scherm afgebeeld. CAMERA FUNCTION /MANUAL F FOCUS FOCUS WB SHTR IRIS Scherpstelling (l 78) Witbalans (l 76) Handmatige sluitertijd (l 77) Diafragma instellen (l 77) WB SHTR IRIS Bij gebruik van het LCDscherm Bij gebruik van de zoeker 1 2 Raak het gewenste item aan dat u wilt instellen. Raak / aan om de selectie te bevestigen. 1 Druk op de CAMERA FUNCTION toets om de gewenste optie te selecteren. De geselecteerde optie verandert wanneer op de CAMERA FUNCTION toets gedrukt wordt. 2 1/100 100 F FOCUS WB SHTR IRIS Druk op de toets iA/MANUAL om de handmatige instelling te annuleren. De icoon van de handmatige werking verschijnt of verdwijnt telkens wanneer F/F aangeraakt wordt. Draai aan de manuele multiring om de instelling te selecteren en druk op de toets CAMERA FUNCTION om de instelling in te voeren. 1/100 100 FOCUS WB SHTR IRIS Het zoomen kan niet worden uitgevoerd met behulp van de multi-handmatige ring. VQT2N49 75 Witbalans De automatische witbalansfunctie kan misschien geen natuurlijke kleuren reproduceren, afhankelijk van de scènes of de lichtomstandigheden. Druk op de iA/MANUALtoets of op de CAMERA FUNCTION toets om naar de handmatige werking over te schakelen. (l 75) Raadpleeg voor het uitvoeren van de instellingen tijdens het gebruik van de zoeker, pagina 75. 1 2 Raak [WB] aan. Raak / aan om de witbalansfunctie te selecteren. De witbalans handmatig instellen 1 2 Selecteer , neem een wit object in beeld. Raak het knipperende aan om in te stellen. Selecteer de optimale functie door de kleur op het beeldscherm te controleren. Picto gram AWB Functie/ opnameomstandigheden Automatische witbalansinstelling Zonnig Buiten, onbewolkt Bewolkt Buiten, bewolkt Binnenopname 1 Kunstlicht, videolampen zoals in een studio, enz. Binnenopname 2 Gekleurde TL-verlichting, natriumlampen in sportzalen, enz. Handmatig instellen Kwik- of natriumlicht, sommige TL-verlichting Licht dat wordt gebruikt bij trouwrecepties in hotels, spotlights in theaters Zonsopgang, zonsondergang, enz. F FOCUS WB SHTR IRIS Wanneer de zoeker gebruikt wordt, drukt u op de CAMERA FUNCTION toets en houd u deze ingedrukt. Als het scherm onmiddellijk zwart wordt en het pictogram stopt met knipperen en continu oplicht, is de instelling voltooid. Als het pictogram blijft knipperen, kan de witbalans niet worden ingesteld. Als het pictogram knippert, wordt de zojuist ingestelde witbalansinstelling opgeslagen. Stel de witbalans opnieuw in zodra de opnameomstandigheden veranderen. Als u zowel witbalans als diafragma/gain instelt, dient u eerst de witbalans in te stellen. AWB wordt niet afgebeeld op het scherm wanneer AWB wordt ingesteld. Om terug te keren naar auto setting stelt u AWB in of drukt u opnieuw op de toets iA/MANUAL. 76 VQT2N49 De sluitertijd/het diafragma handmatig instellen Sluitertijd: Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten. Diafragma: Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is. Druk op de iA/MANUALtoets of op de CAMERA FUNCTION toets om naar de handmatige werking over te schakelen. (l 75) Raadpleeg voor het uitvoeren van de instellingen tijdens het gebruik van de zoeker, pagina 75. 1 2 Raak [SHTR] of [IRIS] aan. Raak / aan om de instelling te veranderen. SHTR : Sluitertijd: 1/50 tot 1/8000 Als [SLTR AUT. LANG. ] is ingesteld op [AAN], wordt de sluitertijd ingesteld tussen 1/25 en 1/8000. [. . . ] Microsoft®, Windows® en Windows Vista® zijn of gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Schermkopie(ën) van producten van Microsoft weergegeven met de toestemming van Microsoft Corporation. IBM en PC/AT zijn geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation uit de VS. 140 VQT2N49 Overige Opnamewijzen en approximatieve opnametijd SD-kaarten worden alleen aangeduid met het geheugenformaat. Opnamemode Fotoresolutie 4 GB 8 GB SD-kaart 16 GB 32 GB 48 GB 64 GB Intern geheugen HDD 32 GB 240 GB 1080/50p 1920k1080 19 min 40 min 1 h 20 min 2 h 40 min 4h 5 h 20 min 2 h 40 min 20 h HA 1920k1080 30 min 1h 2h 4 h 10 min 6 h 20 min 8 h 30 min 4 h 10 min 31 h 40 min HG 1920k1080 40 min 1 h 20 min 2 h 40 min 5 h 30 min 8 h 10 min 11 h 5 h 30 min 41 h HX 1920k1080 1h 2h 4 h 10 min 8 h 20 min 12 h 30 min 16 h 50 min 8 h 20 min 62 h 30 min HE 1920k1080 1 h 30 min 3 h 20 min 6 h 40 min 13 h 40 min 20 h 20 min 27 h 30 min 13 h 40 min 102 h A Prioriteit op de beeldkwaliteit B Prioriteit op de opnametijd De fabrieksinstelling is de HG mode. Maximale ononderbroken opnametijd voor één scène: 12 uur De opname wordt onderbroken wanneer de opnametijd van één scène langer wordt dan 12 uur, waarna de opname na enkele seconden automatisch wordt hervat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC HDCHS700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC HDCHS700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag