Gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V750EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V750EF. Wij hopen dat dit PANASONIC HC-V750EF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V750EF te teleladen.


PANASONIC HC-V750EF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (610 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC HC-V750EF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ‰ Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich nicht auf die eigentlichen Aufnahmen aus. [. . . ] (l 50) 1 2 Drücken Sie die -Taste, um die Standbilder aufzunehmen. (l 50) ∫ Gebrauch des LCD-Monitors 1 2 Berühren Sie die Option, die eingerichtet werden soll. J Drücken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste j Berühren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol j HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730 Wenn Sie die SD-Karte entfernen j HC-W850M / HC-V750M Wenn Sie die SD-Karte bei Einstellung von [MEDIENAUSW. ‰ Berühren Sie die andere Musikoption, um die zu testende Musik zu ändern. ] # [MP4 Umwandlung] Berühren Sie die Szene, die Sie konvertieren möchten. ˆ Wenn die Heimüberwachungs-Einstellungen mit dem QR-Code konfiguriert werden Drücken Sie die Wi-Fi-Taste und berühren Sie [Überwa-Fkt. ‰ Wenn die gewählte Leitungsqualität eine höhere Bildqualität als die verwendete hat, erscheinen Bilder, als ob die Bildrate gering sei. ], die SSID (Identifikationsname), die Authentifizierungsmethode, den Verschlüsselungstyp und den Verschlüsselungscode (Passwort) des verwendeten drahtlosen Zugangspunkts. [. . . ] ], die SSID (Identifikationsname), die Authentifizierungsmethode, den Verschlüsselungstyp und den Verschlüsselungscode (Passwort) des verwendeten drahtlosen Zugangspunkts. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC HC-V750EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC HC-V750EF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag