Gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V500. Wij hopen dat dit PANASONIC HC-V500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V500 te teleladen.


PANASONIC HC-V500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8716 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC HC-V500 (10795 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC HC-V500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V500 HC-V500M Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. VQT3W49 Veiligheidsinstructies Over het opnameformaat voor het maken van film U kunt met dit toestel films opnemen in zowel de AVCHD*1 als de iFrame opnameformaten. AVCHD: Het is mogelijk om met dit toestel opnames met de beste beeldkwaliteit (1080/50p) en de high definition (1080/50i) te maken. Het is toestel is geschikt om beelden op een TV met breedbeeld af te spelen of om ze op een disc*2 te bewaren. *2 Om beelden te bewaren die opgenomen zijn met 1080/50p, is het nodig om een kopie op een disc te maken, gebruik makend van de verstrekte software HD Writer AE 4. 0. [. . . ] (Wanneer [Set up Effect] geselecteerd is) Raak het gewenste effect aan. Als [Set up Effect] veranderd is, zal [KIES MUZIEK] net zo ingesteld worden als [Set up Effect]. (Om [Set up Effect] en [KIES MUZIEK] verschillend in te stellen, moet [KIES MUZIEK] veranderd worden nadat [Set up Effect] ingesteld is. ) (Als [KIES MUZIEK] geselecteerd is) Raak het gewenste geluid aan. Wanneer [Set up Effect] ingesteld is op [GEEN], dan kunt u [GEEN MUZIEK] selecteren. Wanneer [GEEN MUZIEK] geselecteerd is, zal de audio klinken die opgenomen werd op het moment waarin de opname gemaakt werd. Om het muziekvolume te regelen tijdens het afspelen, of om de audio te testen, gebruikt u de volumehendel. (l 28) 4 Raak [ENTER] aan. Testen van de muziekaudio Raak [START] aan. Raak de andere muziekmogelijkheid aan om de muziek die moet worden getest te veranderen. Als u [STOP] aanraakt, stopt het afspelen van de muziek. - 74 - Afspelen met veranderde instellingen Raak [Instel. ] aan om het te veranderen item te selecteren. [SCÈNE INST. ]: [INSTELLEN FAVORIETE SCENE]: Selecteer de af te spelen scène of datum. FAVORIETE SCENE]: [Prioriteit instellen]: [AFSPEEL DUUR]: [INSTELLEN TITEL]: Stel in of de favoriete scènes wel of niet in Highlight afspelen opgenomen moeten worden. (l 77) Selecteer het titelblad dat aan het begin weergegeven moet worden en voer de titel in. (l 77) Scène instellen 1 (Alleen als Highlight afspelen van start ging vanaf [ALL AVCHD]) Raak het opnameformaat van de af te spelen scène aan. [1080/50p]/[1080/50i] 2 3 Raak [DATUM SELECT] of [SCÈNES KIEZEN] aan. (Wanneer [DATUM SELECT] geselecteerd is) Raak de af te spelen datum aan. Maximaal 7 dagen kunnen worden geselecteerd. Raak de datum opnieuw aan om de handeling te annuleren. (Wanneer [SCÈNES KIEZEN] geselecteerd is) Raak de af te spelen scènes aan. U kunt maximaal 99 scènes achter elkaar selecteren. Opnieuw aanraken om de handeling te wissen. 4 Raak [Enter]/[ENTER] aan. - 75 - Aanvinken van de favoriete scènes 1 2 Raak de af te spelen scènes aan. Raak [Voeg in] aan en voeg het favoriete deel toe. 0h00m15s Na het aanraken van de [Voeg in] toets zal dat deel als favoriet toegevoegd worden dat ongeveer 4 seconden voor en na het aanraken van de toets begint en eindigt. Het aantal favoriete scènes dat toegevoegd kan worden is 1 tot 14. (Het aantal scènes dat toegevoegd kan worden varieert, al naargelang de geselecteerde scènes. ) De weergave van het aanvinkteken van de favorieten (A) is oranje van kleur en de weergave van het aanvinkteken van de favorieten B wordt op de schuifbalk weergegeven. Om de favoriet te resetten, speelt u af naar de positie die als favoriet aangevinkt was en raakt u [Annul] aan. Het is handig om Slow-motion afspelen en Frame-by-frame afspelen te gebruiken. (l 68) 0h00m15s 3 Raak aan en stop het afspelen. Er zal naar het beeldscherm voor de weergave van de thumbnails teruggekeerd worden en ¡ wordt weergegeven op de scènes die als favoriet toegevoegd zijn. Misschien worden niet alle als favoriet aangevinkte scènes afgespeeld, afhankelijk van de instelling van de afspeeltijd. (l 77) Wissen van de favoriete scènes uit de thumbnail-weergave 1 Raak [Herstel] aan. [. . . ] (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad) Nuttige tips Als u bijvoorbeeld op een skipiste een opname hebt gemaakt en het toestel vervolgens meeneemt naar een verwarmd vertrek, plaatst u het toestel in een plastic zak en verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit deze zak, waarna u de zak sluit. Laat het toestel ongeveer een uur in het vertrek liggen om het toestel op kamertemperatuur te laten komen en gebruik het dan. - 136 - Overige Over het copyright Auteursrechten naleven Het kopiëren van eerder opgenomen tapes of schijfjes of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal voor andere doeleinden dan uw eigen privé-gebruik kan een inbreuk vormen op het auteursrecht. Zelfs indien alleen bedoeld voor privégebruik kunnen aan het kopiëren van bepaald materiaal beperkingen zijn verbonden. Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het betreffende systeem of product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC HC-V500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC HC-V500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag