Gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V130EF-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V130EF-K. Wij hopen dat dit PANASONIC HC-V130EF-K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC HC-V130EF-K te teleladen.


PANASONIC HC-V130EF-K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC HC-V130EF-K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. [. . . ] Houd de accessoires buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. Accu VW-VBY100 Netadapter VSK0784 Optionele accessoires Sommige optionele accessoires kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn. Acculader (VW-BC10E) Accu (lithium/VW-VBY100) AV-kabel K2KYYYY00223 Accu (lithium/VW-VBT190) Accu (lithium/VW-VBT380) HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30) USB-kabel K2KYYYY00225 Schoenadapter (VW-SK12E) Accessoirekit (VW-ACT190E) LED videolicht (VW-LED1E)* CD-ROM Software CD-ROM Gebruiksaanwijzing SFM0006 Zuignaphouder (VW-SCA100) Montagesteun voor videocamera (voor fietsstuur) (RP-CMC10E) * Om het LED-videolicht/VW-LED1E te gebruiken, wordt de schoenadapter/ VW-SK12E vereist. (DUT) SQT0037 7 HC-V130_EG_SQT0037_dut. book 8 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分 Voorbereiding Voeding ∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel De batterij die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380. Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect voortvloeiend uit het gebruik van namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige producten gebruikt, adviseren wij u een originele accu van Panasonic te gebruiken. De accu plaatsen/verwijderen ≥ Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 13) Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting aangegeven in de afbeelding. De accu verwijderen Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop ingedrukt houdt totdat de statusindicator uitgaat. Verwijder daarna de accu, waarbij u het toestel ondersteunt om te voorkomen dat het valt. Beweeg de hendel voor de accu-ontgrendeling in de richting van de pijl en verwijder de accu zodra deze ontgrendeld is.  A Accuhouder Plaats de accu tot deze vastklikt. 8 SQT0037 (DUT) HC-V130_EG_SQT0037_dut. book 9 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分 Accu opladen Bij aankoop van dit toestel is de batterij niet geladen. (l 13) ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ Het statuslampje B zal ongeveer 2 seconden lang rood knipperen (ongeveer 1 seconde uit, ongeveerd 1 seconde aan) om aan te geven dat het laden begonnen is. (De werking kan niet worden gegarandeerd met andere USB-kabels. ) ≥ Sluit het toestel altijd rechtstreeks op een PC aan. ≥ U kunt niet laden als het statuslampje snel knippert of als het geheel niet brandt. (l 9) ≥ Het laden zal 2 tot 3 keer langer duren dan het laden met de netadapter. ≥ Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter. Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen. Laat de accu(’s) niet liggen in een voertuig dat gedurende een lange tijd is blootgesteld aan direct zonlicht met alle portieren en ruiten gesloten. Als u van plan bent het toestel gedurende lange tijd niet te gebruiken, sluit de USB-kabel dan om veiligheidsredenen af van het toestel. Het kan zijn dat het laden niet mogelijk is, afhankelijk van de besturingsomgeving van de PC die gebruikt wordt (zoals een PC met speciale klantgerichte instellingen). Het laden zal stopen als de stroom van de PC uitgeschakeld wordt of als de slaapmodus ingesteld wordt. Het laden zal opnieuw van start gaan als de stroom van de PC weer ingeschakeld wordt of als deze uit de slaapmodus gehaald wordt. Het toestel zal geladen worden als hij met een USB-kabel op een Panasonic Blu-ray disc recorder of op een DVD-recorder aangesloten wordt, ook al is de stroom uitgeschakeld. 10 SQT0037 (DUT) HC-V130_EG_SQT0037_dut. book 11 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分 Oplaadtijd en opnametijd ∫ Oplaadtijd/opnametijd ≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH ≥ De tijd tussen haakjes is de laadtijd wanneer dit toestel aangesloten is op een PC, een Panasonic Blu-ray discrecorder of een DVD-recorder. Modelnummer accu [Spanning/Capaciteit (minimum)] Bijgeleverde batterij/ VW-VBY100 (optioneel) [3, 6 V/970 mAh] Oplaadtijd Opnamefo rmaat AVCHD iFrame MP4 Opnemen [HA], [HG], [HE] Maximale Werkelijke ononderbroken opnametijd opnametijd 1 h 15 min 1 h 25 min 1 h 30 min 40 min 50 min 2 h 20 min (3 h 10 min) ≥ Deze tijden zijn bij benadering. [. . . ] Zelfs indien alleen bedoeld voor privégebruik kunnen aan het kopiëren van bepaald materiaal beperkingen zijn verbonden. Dit product is in licentie gegeven onder de AVCpatentportfoliolicentie voor privé- en nietcommercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVCvideo die werd gecodeerd door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Zie http://www. mpegla. com. ∫ Licenties ≥ SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC HC-V130EF-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC HC-V130EF-K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag