Gebruiksaanwijzing PANASONIC EYFLA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EYFLA1. Wij hopen dat dit PANASONIC EYFLA1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EYFLA1 te teleladen.


PANASONIC EYFLA1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17471 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EYFLA1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4) Bedien de links/rechtsschakelaar NIET zolang de startschakelaar is ingedrukt. Anders wordt de accu snel ontladen en kan het gereedschap worden beschadigd. 7) Overbelast het gereedschap niet door de startschakelaar (toerentalregeling) slechts zo ver in te drukken dat de motor tot stilstand komt. Voordat u de bit bevestigt of verwijdert, moet u de accu losmaken van het gereedschap of de schakelaar in de middenstand zetten (schakelaarvergrendeling). [. . . ] Aanduiding van lampje Groen (Gedurende ongeveer seconden) Rood (Gedurende ongeveer seconden) Rood (Gedurende ongeveer 5 minuten) Bij enkele malen indrukken van wordt het LEDlampje beurtelings in- en uitgeschakeld. Het lampje verbruikt erg weinig stroom en zal de prestatie van het gereedschap tijdens het gebruik en de capaciteit van de accu bijna niet beïnvloeden. Gebruik het lampje niet als vervanging voor een normale zaklantaarn, want het licht is niet sterk genoeg. Wanneer het gereedschap automatisch stopt nadat de schakelaar is losgelaten bij het vastdraaien met de slagfunctie en dan binnen 1 seconde opnieuw wordt geactiveerd, zal het rode lampje oplichten om aan te geven dat er mogelijk een te hoog aanhaalmoment wordt toegepast als gevolg van het opnieuw vastdraaien. Ander gebruik van de bedieningsorganen, andere afstellingen of procedures dan hier beschreven kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Het aanhaaltoestand-bevestigingslampje gaat niet branden bij de volgende omstandigheden: · wanneer de aanhaalmomentkoppeling op "F" staat · Tijdens draaien in de achterwaartse richting · Het lampje is uit wanneer het gereedschap in bedrijf is. Gebruik het accu-indicatielampje om te controleren hoeveel accuspanning er nog resteert. Het lampje geeft de resterende gebruiksduur van de accu bij benadering aan. Wanneer het accu-indicatielampje begint te knipperen, moet de accu meteen worden opgeladen (of door een verse worden vervangen). Zorg dat u de accu volledig oplaadt nadat deze de automatische uitschakelfunctie heeft geactiveerd. Wanneer u dit niet doet, is het mogelijk dat de automatische uitschakelfunctie niet juist wordt gedeactiveerd. Ongeveer 40% of minder resterende accuspanning Knippert Ongeveer 20% of minder resterende accuspanning (accu moet worden opgeladen) De accu moet spoedig worden opgeladen. De aanhaalmomentregelfunctie berekent de belasting op basis van de rotatiehoek van de motor tijdens de hamerslag en stelt vast dat de bout juist is vastgedraaid wanneer een vooringestelde belastingswaarde wordt overschreden. Het vastdraaien wordt dan automatisch gestopt nadat een vooraf ingesteld aantal slagen op de bout is uitgeoefend. De automatische uitschakelfunctie is bedoeld om een verlies aan aanhaalmoment te voorkomen als gevolg van een verminderde accuspanning. Wanneer deze functie is geactiveerd, zal het gereedschap niet meer werken totdat de accu is opgeladen (of door een verse is vervangen), zelfs wanneer de startschakelaar wordt ingedrukt. Bedien het gereedschap altijd met de startschakelaar volledig ingedrukt. De aanhaalmomentregelfunctie zal niet werken wanneer de startschakelaar niet volledig is ingedrukt, waardoor het gereedschap niet automatisch kan stoppen. Het aanhaalmoment en de precisie variëren afhankelijk van factoren zoals het materiaal waarin de bout wordt gedraaid en de toestand van de bus die wordt gebruikt. Pas het aanhaalmoment indien nodig aan overeenkomstig het werk dat wordt uitgevoerd. Boltdiameter: Het aanhaalmoment neemt meestal toe wanneer de boutdiameter groter is. Gebruik van een universele koppeling of busadapter · Gebruiker: Manier waarop het gereedschap tegen de bout wordt gehouden, kracht waarmee het gereedschap wordt vastgehouden, manier waarop de startschakelaar van het gereedschap wordt bediend · Als het bedieningspaneel is ingeschakeld, verwijdert u de accu en brengt deze dan weer aan. [. . . ] Wanneer de accu niet wordt gebruikt, dient u deze uit de buurt van metalen voorwerpen te houden zoals paperclips, munten, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de aansluitpunten van de accu met elkaar in contact kunnen brengen. Wanneer de aansluitpunten van de accu worden kortgesloten, kan dit resulteren in vonken, brandwonden of zelfs brand. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EYFLA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EYFLA1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag