Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-7552

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-7552. Wij hopen dat dit PANASONIC EY-7552 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-7552 te teleladen.


PANASONIC EY-7552 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12553 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY-7552

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Sla geen nagels en dergelijke in de accu en stel deze ook niet bloot aan schokken. Probeer de accu ook niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen. € Zorg dat de accupolen niet in contact komen met metalen voorwerpen. Indb 47 2013-8-8 16:29:48 • Berg de accu niet in dezelfde doos op waarin nagels of andere metalen voorwerpen zijn. [. . . ] € Als het gereedschap wordt gebruikt bij lage omgevingstemperaturen (zoals in de winter) of als deze tijdens gebruik veelvuldig wordt stopgezet, bestaat de kans dat de oververhittingbeveiligingsfunctie niet in werking treedt. (3) Oververhitting waarschuwingslampje Gebruik van de handgreep Gebruik de handgreep om de schroevendraaier met één hand vast te pakken en te bedienen. Als het werk extra kracht vereist, kunt u met uw andere hand tegen het achtereind van de schroevendraaier duwen. Uit Off (normale (normal werking) operation) Verlicht: Illuminated: Knippert: Flashing: Oververhitting Oververhitting Overheat Overheat (motor) (accu) (motor) (battery) De werking van het gereedschap is gestopt Indicates operation has omdathalted dueof de been de motor to motor accu te heet is geworden. [Accu] Voor een juist gebruik van de accu Li-ion accu • Voor een optimale levensduur van de Li-ion accu moet u de accu na gebruik opbergen zonder dat u deze oplaadt. € Kijk bij het laden van de accu of de aansluitingen op de acculader vrij zijn van vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. reinig de aansluitingen als u vreemde bestanddelen op de aansluitingen aantreft. De levensduur van de accu-aansluitingen kan tijdens gebruik nadelig beïnvloed worden door vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. Let bij het gebruik van het gereedschap op deze wijze op het volgende om de motor en de accu te beschermen. € Als de motor of de accu oververhit raakt, wordt de beveiligingsfunctie geactiveerd en zal de motor of de accu stoppen met werken. Indb 50 2013-8-8 16:29:50 • Wanneer de accu niet wordt gebruikt, dient u deze uit de buurt van metalen voorwerpen te houden zoals paperclips, munten, sleutels, nagels, schroe­ en of v andere kleine metalen voor­ erpen die de w aansluitpunten van de accu met elkaar in contact kunnen brengen. Wanneer de aansluitpunten van de accu worden kortgesloten, kan dit resulteren in vonken, brandwonden of zelfs brand. € Zorg er bij gebruik van de accu voor dat de werkplaats goed geventileerd is. € Wanneer de accu van de hoofdeenheid van het gereedschap wordt losgemaakt, moet u meteen het accudeksel op de accu aanbrengen om te voorkomen dat er stof en vuil op de accu-aansluitingen komt waardoor er kortsluiting kan ontstaan. Zorg ervoor het accudeksel te gebruiken ●● ●● Wanneer de accu niet wordt gebruikt, de accu op een zodanige manier bewaren dat vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. Kijk bij het laden van de accu of de aansluitingen op de acculader vrij zijn van vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. reinig de aansluitingen als u vreemde bestanddelen op de aansluitingen aantreft. De levensduur van de accu-aansluitingen kan tijdens gebruik nadelig beïnvloed worden door vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. Let bij het gebruik van het gereedschap op deze wijze op het volgende om de motor en de accu te beschermen. Als de motor en de accu oververhit raken, wordt de beveiligingsfunctie geactiveerd en zal de motor en de accu stoppen met werken. Het aanbrengen van de accu moet om veiligheidsredenen in twee stappen worden uitgevoerd. Zorg dat de accu vóór gebruik goed op het gereedschap is bevestigd. [. . . ] 4) Aanhaalomstandigheden Het aanhaalmoment is zelfs bij dezelfde type bouten afhankelijk van de kwaliteit, de lengte en de torsiecoëfficiënt (een bij de productie door de fabrikant vastgestelde coëfficiënt). Het aanhaalmoment neemt aanzienlijk af wanneer de bout en moer met elkaar meedraaien. 5) Speling in de dopsleutel Het aanhaalmoment neemt af als voor het vastdraaien van een bout een ver­ eerde k dopsleutel wordt gebruikt. 6) Startschakelaar (startschakelaar met variabele toerentalregeling) Het aanhaalmoment is lager wanneer de schakelaar van het gereedschap niet volledig is ingedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY-7552

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY-7552 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag