Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-7546

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-7546. Wij hopen dat dit PANASONIC EY-7546 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-7546 te teleladen.


PANASONIC EY-7546 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15497 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY-7546

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onbelast Omwentelingen of toeren per minuut Elektrische capaciteit van de accu Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. EXTRAVEILIGHEIDS1) Draag oorbescherming wanneer u het gereedschap gedurende langere tijd achtereen gebruikt. 2) Denk eraan dat dit gereedschap altijd gebruiksklaar is zonder dat er een stekker in het stopcontact gestoken hoeft te worden. Gebruik enkel Panasonic accu's die bestemd zijn voor gebruik met dit oplaadbare gereedschap. [. . . ] Zet de riemclip in de bewaarstand wanneer de clip niet wordt gebruikt. Bevestig geen andere bit dan een schroefbit aan het gereedschap wanneer dit aan de riemclip wordt gedragen. Scherpe voorwerpen, zoals boren en schroefbits, kunnen lichamelijk letsel veroorzaken. Bij het verlaten van de fabriek is de slagkracht van de schroevendraaier ingesteld op "hard". Display voor slagkrachtfunctie Aanbevolen toepassing Klussen die een hoog aanhaalmoment vereisen waarbij er geen kans bestaat dat de bout of schroef breekt, de kop afknapt of de bit losraakt. ) Geschikte toepassingen zijn: Vastdraaien van M8 en grotere bouten Vastdraaien van lange schroeven in wanden binnenshuis Klussen die een minder hoog aanhaalmoment vereisen waar de kans bestaat dat de schroef breekt of de kop afknapt. ) Geschikte toepassingen zijn: Vastdraaien van bouten met een kleine diameter (M6) Vastdraaien van metaalwerk-schroeven bij het bevestigen van montageonderdelen Klussen die een minder hoog aanhaalmoment vereisen waar de kans bestaat dat de schroef breekt, de kop afknapt of de bit losraakt, met beschadiging van een afgewerkt oppervlak tot gevolg. ) Geschikte toepassingen zijn: Vastdraaien van bouten met een kleinere diameter dan M6 die gemakkelijk kunnen breken Vastdraaien van schroeven in een plastic vorm Monteren van gipsplaten Bevestigen van de clip aan de andere kant (1) Steek de clip in de andere kant. (1) Kiezen van de slagkrachtinstelling Er zijn drie instellingen voor de slagkracht (zacht, medium, hard). druk op de slagkrachtfunctietoets om de gewenste instelling te kiezen. Bij enkele malen indrukken van de toets wordt er omgeschakeld tussen zacht, medium en hard. * spm = slagen per minuut Vermijd herhaaldelijk indrukken van de schakelaar wanneer de bouten en schroeven erg vast zitten. Indien dit wel wordt gedaan, is het mogelijk dat het draaien vertraagd begint of de slagkrachtfunctie-aanduiding knippert waardoor het draaien helemaal niet begint om beschadiging van het circuit te voorkomen. (2) LED-lampje Trek altijd een keer aan de hoofdschakelaar voordat u het LED-lampje gebruikt. Het lampje verbruikt erg weinig stroom en zal de prestatie van het gereedschap en de capaciteit van de accu bijna niet beïnvloeden. Gebruik het lampje niet als vervanging voor een normale zaklantaarn, want het licht is niet sterk genoeg. Het LED-lampje gaat automatisch uit wanneer het gereedschap langer dan 5 minuten niet wordt gebruikt. Het gebruik van bedieningsorganen, het maken van afstellingen of het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding staan beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. [Accu] Voor een juist gebruik van de accu Voor een optimale levensduur van de Li-ion accu moet u de accu na gebruik opbergen zonder dat u deze oplaadt. Buitensporige (volledige) ontlading van een Li-ion accu heeft een zeer nadelige invloed op de levensduur van de accu. De accu-beveiligingsfunctie wordt geactiveerd meteen voordat de accu ontladen is en zorgt ervoor dat het waarschuwingslampje voor lage accuspanning begint te knipperen. Als u ziet dat het waarschuwingslampje voor lage accuspanning knippert, moet u de accu meteen opladen. [. . . ] Over het algemeen neemt het aanhaalmoment toe naarmate de bout dikker wordt. 4) Aanhaalomstandigheden Het aanhaalmoment is zelfs bij dezelfde type bouten afhankelijk van de kwaliteit, de lengte en de torsiecoëfficiënt (een bij de productie door de fabrikant vastgestelde coëfficiënt). Het aanhaalmoment neemt aanzienlijk af wanneer de bout en moer met elkaar meedraaien. 5) Speling in de dopsleutel Het aanhaalmoment neemt af als voor het vastdraaien van een bout een verkeerde dopsleutel wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY-7546

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY-7546 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag