Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY7411

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY7411. Wij hopen dat dit PANASONIC EY7411 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY7411 te teleladen.


PANASONIC EY7411 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9692 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY7411 (3253 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY7411

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik enkel Panasonic accu's die bestemd zijn voor gebruik met dit oplaadbare gereedschap. Gooi de accu nooit in vuur of stel deze ook niet aan overmatige hitte bloot. Sla geen nagels en dergelijke in de accu en stel deze ook niet bloot aan schokken. Probeer de accu ook niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen. [. . . ] Voer de volgende bedieningshandeling uit om per ongeluk veranderen van de ingestelde waarden te voorkomen. Het aangegeven aantal schroeven dat vastgedraaid moet worden, kan veranderd worden binnen het bereik van de waarden voor de schroeftelling. Voer de volgende bedieningshandeling uit om per ongeluk veranderen van de ingestelde waarden te voorkomen. Als tijdens het instellen langer dan 60 seconden geen bedieningshandeling wordt verricht of als de accu wordt verwijderd. Wanneer de accu tijdens het gebruik wordt verwisseld Alsdeaccuwordtverwisseld, blijft de telwaarde bewaard. Lijn het driehoekje op de afdekkap uit met het schaalselectieteken op de boor en bevestig de afdekkap. Pak de afdekkap voor de koppelingsvergrendeling vast met uw vingers op het merkteken en op de onderkant van de afdekkap en duw de afdekkap naar binnen terwijl u deze ronddraait om hem te verwijderen. Buitensporige (volledige) ontlading van een Li-ion accu heeft een zeer nadelige invloed op de levensduur van de accu. het gereedschap is uitgerust met een accu-beveiligingsfunctie om buitensporige ontlading van de accu te voorkomen. De accu-beveiligingsfunctie wordt geactiveerd meteen voordat de accu ontladen is en zorgt ervoor dat het waarschuwingslampje voor lage accuspanning begint te knipperen. Als u ziet dat het waarschuwingslampje voor lage accuspanning knippert, moet u de accu meteen opladen. Deafdekkapvoordekoppelingsvergrendeling kan moeilijk van de boor worden verwijderd als u tegen de zijkant van de afdekkap drukt terwijl u deze lostrekt. Trek altijd een keer aan de hoofdschakelaar voordat u het LED-lampje gebruikt. Het lampje verbruikt erg weinig stroom en zal de prestatie van het gereedschap en de capaciteit van de accu bijna niet beïnvloeden. Met de afdekkap voor de koppelingsvergrendeling kunt u de koppeling op de gekozen instelling vergrendelen. Gebruik het lampje niet als vervanging voor een normale zaklantaarn, want het licht is niet sterk genoeg. Het LED-lampje gaat automatisch uit wanneer het gereedschap langer dan 5 minuten niet wordt gebruikt. Voor een optimale aanpassing aan de karwei zijn er twee draaisnelheden op dit gereedschap beschikbaar. Ander gebruik van de bedieningsorganen, andere afstellingen of procedures dan hier beschreven kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Wanneer de schakelaar is uitgezet en er een schroefbit in het gereedschap is vergrendeld, kan het gereedschap als gewone schroevendraaier worden gebruikt - tot maximaal 14, 7 N· m (150 kgf-cm , 130 in-lbs). In de boorkop is een geringe speling voelbaar, maar dit is geen defect. Na gebruik moet u de hoofdschakelaarvergrendeling in de vergrendelingsstand zetten om te voorkomen dat het gereedschap per ongeluk wordt bediend. [. . . ] Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Gebruik nooit een vochtige doek, witte spiritus, benzine of andere ontvlambare middelen om het gereedschap schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY7411

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY7411 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag