Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY7201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY7201. Wij hopen dat dit PANASONIC EY7201 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY7201 te teleladen.


PANASONIC EY7201 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (859 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY7201 (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY7201

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer vóór gebruik altijd of het bit goed is bevestigd. Met behulp van de keuzeschakelaar kan worden gekozen voor de zachte of voor de harde slagfunctie. De zachte slagfunctie heeft een lager koppel en helpt voorkomen dat materiaal door te hard vastdraaien wordt beschadigd. Via deze stand kan het toerental met behulp van de startschakelaar nauwkeurig worden bepaald, bijvoorbeeld bij gebruik van schroeven met een kleine schroefkop of bij bevestiging van zacht materiaal. [. . . ] Om de riemclip in de bewaarstand terug te brengen, volgt u de bovenstaande stappen 1 en 2 en haalt dan de riemclip omlaag. Om de riemclip in deze stand te vergrendelen, volgt u de bovenstaande stappen 3 en 4. Bedien de links/rechtsschakelaar niet eerder dan wanneer de boorkop volledig tot stilstand is gekomen om beschadiging van de motor te voorkomen. Druk de startschakelaar iets in om het gereedschap langzaam te laten beginnen met draaien. Het toerental neemt toe om de schroeven op efficiënte wijze vast te draaien naarmate de startschakelaar dieper wordt ingedrukt. De rem treedt in werking en het bit komt vrijwel onmiddellijk tot stilstand wanneer de startschakelaar wordt losgelaten. Zet de schakelaar na gebruik in de middelste stand (schakelaarvergrendeling). Draai de schroef met behulp van een munt of een platte schroevendraaier linksom los. Verschuif de borghendel voor de riemclip # en houd de hendel vast om de riemclip te ontgrendelen. Trek de riemclip uit de bewaarstand $ en zet de riemclip in de gewenste stand. Laat de borghendel voor de riemclip los om de riemclip in de gekozen stand te vergrendelen. Neem de riemclip en steek hem in de gleuf aan de andere zijde van het gereedschap. De riemclip kan alleen vanuit de bewaarstand uit het gereedschap worden genomen. Druk de startschakelaar iets in om het gereedschap langzaam te laten beginnen met draaien. Zet de schakelaar na gebruik in de middelste stand (schakelaarvergrendeling). Gebruik het gereedschap niet langdurig achtereen (twee of meer accu's achter elkaar) Laad Ni-MH accu volledig op voordat u hem opbergt. Op deze manier kunt u de levensduur van de accu aanzienlijk verlengen. Als de accu wordt gebruikt terwijl de temperatuur van de accu lager is dan 0°C (32°F), dan kan het voorkomen dat het gereedschap niet optimaal functioneert. Laad dan eerst de accu volledig op zodat u er zeker van kunt zijn dat de accu goed functioneert. Wanneer de accu niet wordt gebruikt, dient u hem uit de buurt te houden van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutel, spijkers, schroeven en andere kleine voorwerpen die de aansluitingen van de accu kort kunnen sluiten. Door kortsluiting kunnen vonken ontstaan, wat kan leiden tot brand of brandwonden. Gebruik gereedschap dat door een NiMH accu wordt gevoed, uitsluitend in een goed geventileerde omgeving. [. . . ] Over het algemeen neemt het aanhaalmoment toe naarmate de bout dikker wordt. 4) Aanzetomstandigheden · Het aanhaalmoment is zelfs met dezelfde type bouten afhankelijk van de kwaliteit, de lengte en het torsiecoëfficiënt (een bij de productie door de fabrikant vastgesteld coëfficiënt). Het koppel neemt aanzienlijk af wanneer bout en moer met elkaar meedraaien. 5) Speling in de dopsleutel Het koppel neemt af als voor het vastdraaien van een bout een verkeerde dopsleutel wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY7201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY7201 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag