Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY4640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY4640. Wij hopen dat dit PANASONIC EY4640 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY4640 te teleladen.


PANASONIC EY4640 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4917 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY4640 (1016 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY4640

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. When charging a cool battery pack (below 0°C (32°F)) in a warm place, leave the battery pack at the place and wait for more than one hour to warm up the battery to the level of the am- Die Spindelverriegelungstaste hineindrücken, um die Spindel festzustellen und die Mutter mit dem Klemmenmutterschlüssel festziehen. Die Warnleuchte blinkt, um anzuzeigen dass die Einschaltsicherung betätigt wurde. Het krachtige slijpvermogen van dit gereedschap in combinatie met het gemak van de oplaadbare accu staan garant voor uitstekende slijpprestaties. [. . . ] het schijf kan klemraken , wegspringen of terugslaan als het elektrisch gereedschap opnieuw in het werkstuk gestart wordt. 5) Ondersteun panelen of werkstukken van grote afmeting om het risico van klemraken van de schijf of terugslag minimaal te houden. Plaats steunen onder het werkstuk in de buurt van de snijlijn en bij de rand van het werkstuk aan beide zijden van de schijf. 6) Wees extra voorzichtig bij het maken van uitsnijdingen in bestaande muren of op andere verborgen plaatsen. De uitstekende schijf kan gas- of waterleidingen, elektrische bedrading of voorwerpen die terugslag kunnen veroorzaken doorsnijden. Druk de vergrendelknop in om het draaien van de as te voorkomen bij het installeren of verwijderen van onderdelen, zoals de schijf, schijfbeschermer, enz. Voor het starten van het gereedschap de hoofdschakelaar indrukken en naar de stand "ON" schuiven. Druk voor continu gebruik de voorkant van de hoofdschakelaar in om deze te vergrendelen. Druk voor het stopzetten van het gereedschap de achterkant van de hoofdschakelaar in en schuif deze vervolgens naar de stand "OFF". Werkingstesttijd Geheel nieuwe schijf Voor gebruik op huidige schijf meer dan 3 min. Door het gewicht van het gereedschap wordt voldoende druk uitgeoefend. Forceren en overmatige druk kan gevaarlijk breken van de schijf veroorzaken. ALTIJD de schijf vervangen als tijdens het slijpen het gereedschap op de grond is gevallen. Voorkom dat de schijf terugspringt en vastloopt, vooral bij het bewerken van hoeken en scherpe randen, enz. Houd het gereedschap ALTIJD met één hand bij de greep en met de andere hand bij de zijhendel vast. Houd in het algemeen de rand van de schijf onder een hoek van ongeveer 15 graden ten opzichte van het oppervlak van het werkstuk. Laat bij gebruik van een nieuwe schijf de slijpmachine niet in richting B werken om dat dit anders in het werkstuk zal snijden. Wanneer de rand van de schijf eenmaal door gebruik is afgerond, kan er met de schijf zowel in richting A als B gewerkt worden. Gebruik van een doorslijpschijfbeschermer (EY9X213E) (Beschikbaar als accessoire, niet meegeleverd) Schakel na gebruik het gereedschap altijd uit en wacht totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen alvorens het gereedschap neer te zetten. Bij gebruik van een doorslijpschijf, er voor zorgen enkel de doorslijpschijfbeschermer te gebruiken die voor dit gebruik met de doorslijpschijf bestemd is. Laat de schijf niet vastlopen en oefen er geen overmatige druk op uit. Teveel druk op de doorslijpschijf verhoogt de belasting en de kans op verdraaiing of vastlopen van de schijf in de snede en mogelijkheid van terugslag, stuk gaan van de schijf en oververhitting van de motor. [. . . ] Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY4640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY4640 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag