Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY45A5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY45A5. Wij hopen dat dit PANASONIC EY45A5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY45A5 te teleladen.


PANASONIC EY45A5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1864 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY45A5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. OPGELET: Opgelet duidt op een potentieel gevaarlijke situatie, die kan leiden tot een lichte kwetsuur indien ze niet wordt vermeden. Opgelet maakt u ook attent op onveilige handelingen die moeten worden vermeden. WAARSCHUWING Waarschuwing duidt op een potentieel gevaarlijke situatie, die kan leiden tot zware kwetsuren of de dood indien ze niet wordt vermeden. [. . . ] Telkens voordat u het gereedschap gebruikt, moet u controleren of dit in goede staat NL verkeert. Proefdraaien Laat de machine een paar keer draaien en stoppen en controleer of het zaagblad correct is bevestigd. Als het zaagblad niet soepel draait, verwijder dit dan en herinstalleer het vanaf het begin. Selecteer de bladsnelheid Stel de snelheid in in functie van het werkstuk dat wordt gezaagd. Breng de geleiderplaat naar het werkstuk Duw het werkstuk tegen de geleiderplaat zodat er geen contact is met het zaagblad. 10] WAARSCHUWING Als er speling is tussen de geleiderplaat en het werkstuk, kan het werkstuk gaan wiebelen en het zaagblad beschadigen. (2) Schakel de machine in terwijl u de Uit-blokkeerschakelaar vasthoudt. (3) Als het zaagblad soepel draait, brengt u het langzaam naar het werkstuk toe zonder te botsen, en begint u te zagen. Zorg er bij het vasthouden van de machine voor dat het zaagblad loodrecht op het werkstuk staat. Houd er rekening mee dat overmatige zijwaartse of duwende kracht op de machine een storing kan veroorzaken. (6) Omhoog komen van het zaagblad kan worden gecontroleerd door de schakelaar in te drukken om terugstoten bij het eerste contact te controleren (alleen voor bladsnelheden 2 en 3 bij het gebruik van het model met 18 V-accu). €• De snelheidsinstelling “L” is geschikt voor het zagen van roestvast staal waarvoor een langzame draaibeweging is vereist. <Bladsnelheid instellen> Druk op de bladsnelheidsknop om de draaisnelheid in te stellen. OPGELET: •• Controleer voor bevestiging het zaagblad eerst op afwijkingen zoals splinters en scheuren. •• Wrijf schraapsel of vuil op de draairol van het zaagblad weg. Door een geolied of ingevet zaagblad op de klemlager van het zaagblad te plaatsen, kan het zaagblad gaan slippen of los komen te zitten. €• Vermijd dat het zaagblad gedraaid of geplooid raakt bij het bevestigingspunt wanneer u een zaagblad bevestigt. €• Houd uw gezicht uit de buurt van het zaagblad wanneer u dit vervangt, aangezien het zaagblad plots kan loskomen. <Een versleten zaagblad herkennen> •• Een gebarsten zaagblad zal niet soepel draaien. (Het draaien kan gepaard gaan met een geluid) •• Een versleten bladrand kan ertoe leiden dat het zagen langer duurt. Gebruik van de haak De haak is bedoeld voor ophangen aan trapladders e. En mag niet worden gebruikt om de machine op te hangen aan uzelf met een riem. [. . . ] Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [Voor zakengebruikers in de Europese Unie] Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY45A5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY45A5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag