Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY4542

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY4542. Wij hopen dat dit PANASONIC EY4542 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY4542 te teleladen.


PANASONIC EY4542 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14428 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY4542 (3810 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY4542

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. When charging a cool battery pack (below 0°C (32°F)) in a warm place, leave the battery pack at the place and wait for more than one hour to warm up the battery to the level of the ambient temperature. 3) Stellen Sie die Schnitttiefe auf die Dicke des Werkstücks ein. 2) Prüfen Sie die Funktion der Feder für die untere Schutzvorrichtung. [. . . ] Dit gereedschap beschikt niet over een voorziening om de hoofdschakelaar in de "ON" stand te blokkeren en u moet dus ook niet proberen om de hoofdschakelaar in de "ON" stand te blokkeren. Beweeg het gereedschap met een constante snelheid vooruit, terwijl u de rand van het zaagblad in het oog houdt via de doorzichtige beschermkap. Houd de schoen van het gereedschap plat op het werkvlak van het materiaal dat wordt gezaagd. Het is een veilige gewoonte om na gebruik en alvorens het gereedschap op te bergen de accu te verwijderen. 8) Probeer geen zaagsplinters te verwijderen terwijl het zaagblad in beweging is. Plaats de inkeping op de schoen boven de zaaglijn en lijn de bovenste en onderste hoek van de ruitvormige opening uit met de lijn. Zaag eerst een testsnede, want de zaagpositie kan verschillen afhankelijk van het gebruikte zaagblad. Druk de schakelaarblokkeerhendel omlaag, knijp de hoofdschakelaar in om de motor te starten en laat dan de schakelaarblokkeerhendel weer los. Draai de diepte-instelmoer los en stel de zaagdiepte in aan de hand van de schaalverdeling op de onderste beschermkap. Wanneer u klaar bent met het instellen van de zaagdiepte, draait u de diepte-instelschroef weer stevig vast. * Als houtmateriaal minder dan 10 mm (3/8") dik is, moet u de zaagdiepte zo instellen dat het zaagblad ongeveer 5 mm (3/16") uit de onderkant van het materiaal steekt. * Voordat u metaal begint te zagen, moet u altijd het stofhuis leegmaken, dan de voorste afdekking openmaken en ook daar het stof verwijderen. Gebruik van de zaagmachine voor het zagen van metaal terwijl er ontbrandbare materialen in het stofhuis zijn, kan resulteren in brand. * Bij het zagen van metaal moet u de zaagmachine altijd gebruiken met het stofhuis eraan bevestigd. * Bij het zagen van metaal mag geen stofzuiger aan het gereedschap worden bevestigd. De vonken en hete metaalsplinters kunnen ertoe leiden dat de stofzuiger in brand vliegt. Bedien de stofzuiger zoals beschreven in de handleiding van dat apparaat. Bij het doorzagen van elektrische leidingen met een diameter van 5 mm (1") ongeveer 130 stuks. Bij het doorzagen van 45 mm (1-5/3") x 45 mm (1-5/3") stukken hout ongeveer 150 stuks. OPMERKING: Bij het zagen van sommige materialen kan het stof in de voorste afdekking verstopt raken wanneer de materialen worden gezaagd. 9 (Verkrijgbaar als accessoire, niet bijgeleverd) De langsgeleider is handig voor het zagen van schulpen en voor herhaalde sneden met gelijke breedte. Gebruik het lampje niet als vervanging voor een normale zaklantaarn, want het licht is niet sterk genoeg. [. . . ] Het opladen begint wanneer de statustemperatuur van de accu hoger wordt. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 00/96/EC en 006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY4542

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY4542 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag