Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY37C3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY37C3. Wij hopen dat dit PANASONIC EY37C3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY37C3 te teleladen.


PANASONIC EY37C3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2639 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY37C3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Als u de waarschuwingen en instructies niet opvolgt, kan dit resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. De term “elektrisch gereedschap” in alle waarschuwingen verwijst naar elektrisch gereedschap dat op netspanning werkt (met snoer) of dat op een accu werkt (zonder snoer). 1) Veiligheid van de werkplaats a) Zorg dat de werkplaats schoon is en goed verlicht. [. . . ] Lees alle waarschuwingen en andere informatie op de acculader en de accu voordat u de acculader gebruikt. De acculader en de accu zijn speciaal ontworpen om samen te worden gebruikt. Gebruik de acculader niet om een ander snoerloos gereedschap of een andere accu op te laden. Stel de acculader en de accu niet bloot aan regen of sneeuw en gebruik deze ook niet in een vochtige ruimte. Gebruik van een niet voorgeschreven hulpstuk kan resulteren in brand, een elektrische schok of letsel. Draag de acculader nooit aan het snoer en trek ook niet aan het snoer om dit uit het stopcontact te halen. Gebruik de acculader niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is; breng de acculader naar een vakkundige onderhoudsmonteur om het snoer te laten vervangen. Gebruik de acculader niet als er hard tegen is gestoten, als deze gevallen is of als de acculader op een andere manier beschadigd is; breng de acculader naar een vakkundige onderhoudsmonteur. Demonteer de acculader en de accu niet; breng de acculader en de accu naar een vakkundige onderhoudsmonteur als deze reparatie of onderhoud vereisen. Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, dient u de acculader los te maken van het stopcontact voordat u begint met onderhouds- of reinigingswerkzaamheden. Leg het snoer zodanig dat u er niet over loopt, struikelt of het snoer op andere wijze wordt beschadigd. Berg de accu niet op een plaats op waar de temperatuur tot boven 50°C kan oplopen (bijv. In een auto op een zomerse dag of in een metalen gereedschapshuisje), want dit kan resulteren in een vroegtijdige slijtage van de accu. Sluit de acculader alleen aan op de netspanning die op het specificatieplaatje staat vermeld. Bij kortsluiting van de accu kan de stroomsterkte zeer hoog oplopen, waardoor oververhitting en verbranding kunnen optreden. De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij het gebruik wel mogelijk wordt geacht en er voortdurend toezicht is of degelijke instructies betreffende het gebruik van de apparatuur worden gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Houd altijd toezicht om te voorkomen dat kinderen met de apparatuur spelen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1) Om beschadiging aan de stekker en het snoer te voorkomen, dient u altijd de stekker vast te pakken wanneer u de acculader loskoppelt. 2) Laad de accu niet op bij een temperatuur ONDER 0 °C (32 °F) of BOVEN 40 °C (104 °F). Draag de acculader nooit aan het snoer en trek ook niet aan het snoer om dit los te maken van het stopcontact. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. 4) OPMERKING: Als het netsnoer beschadigd is , mag dit uitsluitend bij een reparatiecentrum aanbevolen door de fabrikant worden vervangen. [. . . ] 5) Laat de lader afkoelen wanneer u meer dan twee accu’s na elkaar oplaadt. 6) Steek uw vingers niet in de contactopening wanneer u de lader vastpakt. ONDERHOUD • Verwijder de accu uit dit apparaat, als u aanpassingen wilt doen, accessoires wilt verwisselen, of dit apparaat wilt opslaan. € Om dit apparaat schoon te maken, veegt u het af met een droge, zachte doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY37C3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY37C3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag