Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-37C2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-37C2. Wij hopen dat dit PANASONIC EY-37C2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY-37C2 te teleladen.


PANASONIC EY-37C2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1996 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY-37C2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Als u de waarschuwingen en instructies niet opvolgt, kan dit resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. De term “elektrisch gereedschap” in alle waarschuwingen verwijst naar elektrisch gereedschap dat op netspanning werkt (met snoer) of dat op een accu werkt (zonder snoer). 1) Veiligheid van de werkplaats a) Zorg dat de werkplaats schoon is en goed verlicht. [. . . ] Berg de accu niet op een plaats op waar de temperatuur tot boven 50°C kan oplopen (bijv. Sluit de acculader alleen aan op de netspanning die op het specificatieplaatje staat vermeld. Bij kortsluiting van de accu kan de stroomsterkte zeer hoog oplopen, waardoor oververhitting en verbranding kunnen optreden. De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij het gebruik wel mogelijk wordt geacht en er voortdurend toezicht is of degelijke instructies betreffende het gebruik van de apparatuur worden gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Houd altijd toezicht om te voorkomen dat kinderen met de apparatuur spelen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees alle aanwijzingen volledig 1) BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsen gebruiksinformatie voor de acculader. Lees alle aanwijzingen en waarschuwingen op de (1) acculader en de (2) accu, alvorens u de acculader in gebruik neemt. LET OP - Om de kans op letsel te voorkomen, mag u alleen een geschikte accu opladen zoals aangegeven op de laatste bladzijde. Bij het opladen van andere accu’s bestaat ontploffingsgevaar met lichamelijk letsel en beschadigingen als gevolg. Stel de acculader en de accu niet bloot aan regen of sneeuw en gebruik deze ook niet in een vochtige ruimte. Het gebruik van een hulpsuk wordt afgeraden, aangezien dit zou kunnen resulteren in brand, een elektrische schok of lichamelijk letsel. Om beschadiging aan de stekker en het snoer te voorkomen, dient u altijd de stekker vast te pakken wanneer u de acculader loskoppelt. Als het snoer beschadigd is, moet het om risico te voorkomen vervangen worden door de fabrikant of een door de fabrikant erkende reparateur, of door een persoon met vergelijkbare kwalificaties. Gebruik de acculader niet als deze een zware schok te verduren heeft gehad of gevallen is, of op andere wijze mogelijk beschadigd is geraakt. Laat de acculader in dit geval eerst door bekwaam onderhoudspersoneel nakijken. Om een elekrische schok te voorkomen, dient u de acculader los te maken van het lichtnet voordat onderhouds- of reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebruik de acculader niet voor het opladen van een ander gereedschap of een andere accu. Ook mag deze accu niet met een willekeurig andere acculader worden opgeladen. 14) 15) 16) 17) 2) 3) 4) 18) 5) 19) 6) 20) 7) 8) 21) 9) 22) 23) Berg het gereedschap en de accu niet op een plaats op waar de temperatuur tot boven 50˚C (122˚F) kan oplopen (bijvoorbeeld in een metalen schuur of in een auto die in de zon geparkeerd staat). Laad de accu niet op bij een temperatuur ONDER 0˚C (32˚F) of BOVEN 40˚C (104˚F). Zorg dat de netspanning hetzelfde is als de bedrijfsspanning die vermeld staat op het plaatje met de technische gegevens. Draag de acculader nooit aan het snoer en trek ook niet aan het snoer om dit los te maken van het stopcontact. [. . . ] OPMERKING: Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, kunnen er vonken ontstaan, maar dit is niet gevaarlijk. Zet de uitlijntekens tegenover elkaar en plaats de accu in de acculader. Wanneer de accu is geladen, wordt automatisch een interne elektronische schakeling geactiveerd die voorkomt dat de accu wordt overladen. € Wanneer de accu warm is, zal deze niet worden opgeladen (bijvoorbeeld direct na intensief gebruik). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY-37C2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY-37C2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag