Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3740. Wij hopen dat dit PANASONIC EY3740 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3740 te teleladen.


PANASONIC EY3740 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2187 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY3740 (2354 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY3740

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Prima di procedere a regolazioni, cambio di accessorio, o prima di conservare la torcia elettrica, rimuovere il pacco batteria dalla torcia elettrica. [. . . ] De accu niet opladen bij grote hitte, zoals naast een vuur of in direct zonlicht. De accu kan hierdoor oververhit raken, in brand vliegen of exploderen. Gebruik uitsluitend de bijbehorende lader voor het opladen van de accu. Bevestig altijd het accudeksel nadat u de accu van het gereedschap of de acculader hebt losgemaakt. Het is anders mogelijk dat de accupolen kortgesloten worden met mogelijk brand tot gevolg. Bewaar de lamp op een veilige, droge en schone plaats wanneer deze niet wordt gebruikt. De lamp gaat automatisch uit wanneer de accuspanning beneden een bepaalde waarde daalt. Verwijderen van de accu; Druk op de twee lipjes aan de zijkanten van de accu. Neem de accu uit de werklamp voordat u afstellingen uitvoert, accessoires vervangt of de werklamp opbergt. * Neem contact op met een officiële dealer voor de aanschaf van een nieuwe lamp. Wanneer u de lamp van u vandaan zet, moet u erop letten dat de lamp niet kan omvallen. Wanneer de accu uitgeput raakt, begint de indicator voor het aangeven van lage spanning te knipperen. Neem contact op met een officiële dealer voor verdere informatie. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. [. . . ] Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY3740

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY3740 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag