Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3640. Wij hopen dat dit PANASONIC EY3640 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3640 te teleladen.


PANASONIC EY3640 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1736 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY3640

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laad de accu niet op een plaats met hoge temperaturen op, zoals in de buurt van een vuur of in direct zonlicht. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven acculader voor het opladen van de accu. De accu zou anders kunnen gaan lekken, oververhit worden of exploderen. Bevestig altijd het accudeksel nadat u de accu van het gereedschap of de acculader hebt losgemaakt. [. . . ] [Accu] Voor een juist gebruik van de accu Voor een optimale levensduur van de Li-ion accu moet u de accu na gebruik opbergen zonder dat u deze oplaadt. Kijk bij het laden van de accu of de aansluitingen op de acculader vrij zijn van vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. reinig de aansluitingen als u vreemde bestanddelen op de aansluitingen aantreft. De levensduur van de accuaansluitingen kan tijdens gebruik nadelig beïnvloed worden door vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. Wanneer de accu niet wordt gebruikt, dient u deze uit de buurt van metalen voorwerpen te houden zoals paperclips, munten, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de aansluitpunten van de accu met elkaar in contact kunnen brengen. Wanneer de aansluitpunten van de accu worden kortgesloten, kan dit resulteren in vonken, brandwonden of zelfs brand. U dient een nieuwe accu aan te schaffen indien de gebruikstijd na de accu geladen te hebben aanzienlijk korter wordt. Om het milieu te beschermen en nogmaals bruikbare materialen te recyclen, dient u de accu naar een hiervoor bestemd inzamelpunt te brengen. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Belangrijke informatie voor Li-ion/Ni-MH/Ni-Cd accu's Als de temperatuur van de accu lager wordtdanongeveer-10°C, zalhet opladen automatisch stoppen om een verslechtering van de toestand van de accu te voorkomen. Als de accu wordt gebruikt terwijl de temperatuur van de accu lager is dan 0°C(32°F), kanhetvoorkomendathet elektrisch gereedschap niet goed functioneert. Laateenkoudeaccu(kouderdan0°C (32°F)), voordatdezewordtopgeladen in een warme omgeving, eerst minimaal een uur in deze ruimte liggen om op temperatuur te komen. Laat de lader afkoelen wanneer u meer dan twee accu's na elkaar oplaadt. Steek uw vingers niet in de contactopening wanneer u de lader vastpakt. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, kunnen er vonken zijn, maar dit is niet gevaarlijk. Zet de uitlijntekens tegenover elkaar en plaats de accu in de acculader. Wanneer de accu is geladen, wordt automatisch een interne elektronische schakeling geactiveerd die voorkomt dat de accu wordt overladen. Wanneer de accu warm is, zal deze niet worden opgeladen (bijvoorbeeld direct na intensief gebruik). De laadindicator (groen) knippert langzaam wanneer de accu ongeveer 80% is opgeladen. Wanneer het opladen is voltooid, zal de laadindicator snel groen gaan knipperen. als de temperatuur van de accu minder dan0°Cis , zalhetvolledigopladenvan de accu langer duren dan de standaard oplaadtijd. Zelfs nadat de accu volledig is opgeladen, zal deze in dit geval slechts ongeveer 50% van het accuvermogen hebben in vergelijking met een accu die bij normale bedrijfstemperatuur volledig is opgeladen. [. . . ] Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Gebruik geen vochtige doek, witte spiritus, benzine of andere sterke oplosmiddelen voor het reinigen. Als er afdichtmiddel aan de heugel kleeft, moet u dit verwijderen voordat het hard wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY3640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY3640 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag