Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3551

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3551. Wij hopen dat dit PANASONIC EY3551 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3551 te teleladen.


PANASONIC EY3551 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2037 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY3551 (1256 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY3551

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. 2) Prüfen Sie die Funktion der Feder für die Um die Verletzungsgefahr zu verringern, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Lees voor gebruik het boekje met veiligheidsadviezen en ook de onderstaande opmerkingen. De kracht van deze zaag, samen met het gemak van zijn oplaadbaar batterijblok, biedt u ongekende mogelijkheden voor het zagen van hout. [. . . ] Gebruik van losse ringen of samengevoegde ringen voor het "aanpassen" van boringmaten op cirkelzaagbladen is niet toegestaan. Laad het batterijblok op wanneer de zaagsnelheid te traag is geworden om nog goed te kunnen zagen. Als u twee accu's heeft, kunt u een accu gebruiken om verder te werken terwijl u de andere oplaadt. OPMERKING: Laad een nieuwe accu, of een accu die u voor een lange tijd niet heeft gebruikt, ca. Steek de lader in een stopcontact, OPMERKING: Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, kunnen er vonken zijn, maar dit is niet gevaarlijk. Wanneer de accu is geladen, wordt automatisch een interne elektronische schakeling geactiveerd die voorkomt dat de accu wordt overladen. Wanneer de accu warm is, zal deze niet worden opgeladen (bijvoorbeeld direct na intensief gebruik). Wanneer het opladen is voltooid, zal de laadindicator snel groen gaan knipperen. Als de accu koud is of als de accu gedurende langere tijd niet is gebruikt, zal de laadindicator branden. In dit geval is de tijd die vereist is om de accu volledig op te laden langer dan de standaard oplaadtijd. Als een volledig opgeladen accu opnieuw in de acculader wordt geplaatst, zal het oplaadlampje oplichten. Na enkele minuten kan het oplaadindicatielampje snel gaan knipperen om aan te geven dat het opladen is voltooid. Als het oplaadindicatielampje niet onmiddellijk oplicht nadat de lader is ingestoken, of als na de normale oplaadtijd het lampje niet dooft, roep dan de hulp in van een erkende dealer. oPMERKING: · Laat een koude accu (kouder dan 5°C (41°F)), voordat deze wordt opgeladen in een warme omgeving, eerst minimaal een uur in deze ruimte liggen om op temperatuur te komen. Laat de lader afkoelen wanneer u meer dan twee accu's na elkaar oplaadt, · Steek uw vingers niet in de contactopening wanneer u de lader vastpakt. oPGELET: Om beschadigingen of brand te voorkomen: · Gebruik geen stroom van een motorgenerator. Knippert rood Brandt rood Knippert snel groen Brandt oranje Knippert oranje Lader is aangesloten op een stopcontact. Het opladen zal beginnen wanneer de temperatuur van de batterij is gedaald. OPGELET: Controleer vóór u het batterijblok insteekt of de hoofdschakelaar van de houtzaag goed werkt en terugkeert naar de "OFF"-stand wanneer u hem loslaat. 2) Schuif het batterijblok op zijn plaats op de achterkant van de houtzaag. Telkens vóór u de houtzaag gebruikt, moet u nagaan of hij in goede staat verkeert. De pijl op het mes moet in dezelfde richting wijzen als de pijl op de bovenste mesbeschermkap. [. . . ] Let op voor delen van het mes die niet door de bovenste of onderste beschermkap zijn bedekt. OPMERKING: Bewaar de zeskantsleutel in de opberggleuf op de houtzaag wanneer u hem niet gebruikt. Gebruik de hefhendel van de onderste beschermkap om de onderste beschermkap terug te trekken (te openen). Gebruik de hefhendel van de onderste beschermkap om de onderste beschermkap terug te trekken (te openen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY3551

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY3551 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag