Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3544

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3544. Wij hopen dat dit PANASONIC EY3544 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY3544 te teleladen.


PANASONIC EY3544 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1726 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY3544 (396 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY3544

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] controleer het werkstuk op nagels en verwijder deze voordat u begint. 9) Controleer of er voldoende vrije rondom het werkstuk is voordat U begint, zodat het zaagblad niet tegen de vloer, werkbank e. Zorg dat het zaagblad niet in contact is met het werkstuk voordat u het gereedschap inschakelt. Raak het zaagblad en het werkstuk niet meteen na het werken aan; de onderdelen kunnen heet zijn en u zou zich kunnen verbranden. [. . . ] Op deze wijze wordt een langere levensduur van het zaagblad verkregen. Om de schoen te verplaatsen, draait u de schoenblokkeerhendel naar links en schuift de schoen dan naar voren of achteren tot de gewenste positie. Draai de hendel vervolgens naar rechts om de schoen stevig vast te zetten. WAARSCHUWING: Als u het zaagblad niet ver genoeg naar binnen steekt, kan het zaagblad tijdens het gebruik plotseling naar buiten komen. Om het zaagblad te verwijderen, draait u de zaagbladklemmof zo ver mogelijk in de richting van de pijl (rechtsom gezien van voren). Laat het gereedschap volledig tot stilstand komen voordat u het zaagblad uit een gedeeltelijk doorgezaagd werkstuk verwijdert of voordat u het gereedschap neerlegt. LET OP: Voordat u de accu in het gereedschap aanbrengt, dient u te controleren of de trekschakelaar juist werkt en ook weer naar de "OFF" stand terugkeert wanneer deze wordt losgelaten. Regelen van de snelheid met de trekschakelaar Deze reciprozaag heeft een trekschakelaar met snelheidsregeling. U kunt de zaag op elke snelheid gebruiken vanaf 0 slagen per minuut tot volle snelheid. Start het gereedschap altijd voordat u dit in contact brengt met het werkstuk. Om de snelheid te variëren, hoeft u enkel harder of minder hard aan de schakelaar te trekken. Om te voorkomen dat de trekschakelaar per ongeluk wordt bediend, is er een blokkeerhendel aangebracht. Zorg dat de trekschakelaar altijd geblokkeerd is wanneer u het gereedschap draagt of opbergt, om te voorkomen dat het gereedschap per ongeluk in werking wordt gesteld. Om letsel te voorkomen moet u uw handen uit de buurt van het zaagblad en andere bewegende onderdelen houden. Druk op de blokkeerhendel; deze hendel kan vanaf de linker- of de rechterkant van het gereedschap worden ingedrukt. Om het gereedschap te stoppen, laat u Voordat u het gereedschap in contact brengt met het materiaal, moet u de handgreep stevig vastpakken en de trekschakelaar aanzetten. Bij het zagen naar een materiaal in, of bij harde materialen die niet vanaf de rand gezaagd kunnen worden, moet u eerst een begingat boren dat groter is dan het breedste gedeelte van het zaagblad. lET OP: · Druk de schoen tijdens het werken altijd stevig tegen het werkstuk. Als de schoen niet stevig tegen het werkstuk aangedrukt wordt gehouden, kunnen er sterke trillingen en/of draaiingen zijn, waardoor het zaagblad gevaarlijk heen en weer beweegt. Draag altijd handschoenen bij het snijden van metaal om uw handen te beschermen tegen rondvliegende metaalsplinters. Gebruik een geschikt koelmiddel (snijolie) bij het snijden van metaal. Als u het gereedschap ononderbroken gebruikt totdat de accu leeg is, moet u het gereedschap ongeveer 15 minuten laten rusten voordat u doorgaat met het gebruik met een verse, opgeladen accu. [. . . ] Na enkele minuten kan het oplaadindicatielampje snel gaan knipperen om aan te geven dat het opladen is voltooid. Als het oplaadindicatielampje niet onmiddellijk oplicht nadat de lader is ingestoken, of als na de normale oplaadtijd het lampje niet dooft, roep dan De hulp in van een erkende dealer. OPMERKING: Laat een koude accu (kouder dan 5°C (41°F)), voordat deze wordt opgeladen in een warme omgeving, eerst minimaal een uur in deze ruimte liggen om op temperatuur te komen. Knippert rood Brandt rood Knippert snel groen Brandt oranje Knippert oranje Lader is aangesloten op een stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY3544

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY3544 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag