Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0L80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0L80. Wij hopen dat dit PANASONIC EY0L80 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0L80 te teleladen.


PANASONIC EY0L80 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1951 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY0L80

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Breng de acculader naar bekwaam onderhoudspersoneel als onderhoud of reparatie vereist is. Lees alle aanwijzin gen volledig Teerd zou worden, kan dit resulteren in een elektrische schok of brand. Om een elekrische schok te voorkomen, dient u de acculader los te maken van het lichtnet voordat onderhouds- of reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Leg het snoer zodanig dat er niet over gelopen kan worden en dat dit ook niet op andere wijze hindert en beschadigd zou kunnen worden. [. . . ] Het is anders mogelijk dat de accupolen kortgesloten worden met mogelijk brand tot gevolg. Belangrijke informatie voor Li ion/NiMH/NiCd accu's Als de temperatuur van de accu lager wordt dan ongeveer -10°C, zal het opladen automatisch stoppen om een verslechtering van de toestand van de accu te voorkomen. Laat een koude accu (kouder dan 0°C (3°F)), voordat deze wordt opgeladen in een warme omgeving, eerst minimaal een uur in deze ruimte liggen om op temperatuur te komen. Laat de lader afkoelen wanneer u meer dan twee accu's na elkaar oplaadt. Steek uw vingers niet in de contactopening wanneer u de lader vastpakt. Gebruik enkel Panasonic accu's die bestemd zijn voor gebruik met dit oplaadbare gereedschap. Gooi de accu nooit in vuur of stel deze ook niet aan overmatige hitte bloot. Sla geen nagels en dergelijke in de accu en stel deze ook niet bloot aan schokken. Probeer de accu ook niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen. Berg de accu niet in dezelfde doos op waarin nagels of andere metalen voorwerpen zijn. Laad de accu niet op een plaats met hoge temperaturen op, zoals in de buurt van een vuur of in direct zonlicht. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven acculader voor het opladen van de accu. De accu zou anders kunnen gaan lekken, oververhit worden of exploderen. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, kunnen er vonken zijn, maar dit is niet gevaarlijk. Zet de uitlijntekens tegenover elkaar en plaats de accu in de acculader. Laad een nieuwe accu, of een accu die u voor een lange tijd niet heeft gebruikt, ca. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, kunnen er vonken zijn, maar dit is niet gevaarlijk. Wanneer de accu is geladen, wordt automatisch een interne elektronische schakeling geactiveerd die voorkomt dat de accu wordt overladen. Wanneer de accu warm is, zal deze niet worden opgeladen (bijvoorbeeld direct na intensief gebruik). De laadindicator (groen) knippert langzaam wanneer de accu ongeveer 80% is opgeladen. Wanneer het opladen is voltooid, zal de laadindicator snel groen gaan knipperen. Als de spanningsindicator niet meteen oplicht nadat de acculader op een stopcontact is aangesloten of als de laadindicator niet snel groen knippert nadat de standaard oplaadtijd is verstreken, moet u contact opnemen met een officiële dealer. [. . . ] Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 00/96/EC en 006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY0L80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY0L80 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag