Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0225

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0225. Wij hopen dat dit PANASONIC EY0225 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0225 te teleladen.


PANASONIC EY0225 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1923 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY0225

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3) WAARSCHUWING ­Gebruik deze acculader uitsluitend voor het opladen van de voorgeschreven accu. Bij het opladen van andere accu's bestaat ontploffingsgevaar met lichamelijk letsel en beschadigingen als gevolg. 4) Stel de acculader en de accu niet bloot aan regen of sneeuw en gebruik deze ook niet in een vochtige ruimte. [. . . ] Gebruik de acculader niet voor het opladen van een ander gereedschap of een andere accu. Ook mag deze accu niet met een willekeurig andere acculader worden opgeladen. 15) Berg het gereedschap en de accu niet op een plaats op waar de temperatuur tot boven 50°C kan oplopen (bijvoorbeeld in een metalen schuur of in een auto die in de zon geparkeerd staat). 16) Laad de accu niet op bij een temperatuur ONDER 0°C of BOVEN 40°C. Zorg dat de netspanning hetzelfde is als de bedrijfsspanning die vermeld staat op het plaatje met de technische gegevens. Draag de acculader nooit aan het snoer en trek ook niet aan het snoer om dit los te maken van het stopcontact. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. Bij kortsluiting kan een zeer hoge stroomsterkte ontstaan met oververhitting en brandgevaar als gevolg. 22) OPMERKING: Als het netsnoer beschadigd is , mag dit uitsluitend bij een reparatiecentrum aanbevolen door de fabrikant worden vervangen. Voor het vervangen van het netsnoer zijn namelijk speciale gereedschappen vereist. 23) Het toestel mag niet worden gebruikt door jonge kinderen of door onbevoegde personen zonder toezicht. 24) Er dient te worden op toegezien dat jonge kinderen niet met het apparaat spelen. OPMERKING: Wanneer u de batterij voor de eerste maal oplaadt of nadat ze lange tijd niet is gebruikt, dient u ze gedurende 24 uur op te laden om ze in volledig opgeladen toestand te brengen. Wanneer de stekker in de wandcontactdoos wordt gestoken, kunnen vonken ontstaan. Tijdens het laden draait de ventilator om de accu koel te houden en het geluid van de ventilator is duidelijk te horen. Wanneer het opladen is voltooid, schakelt een ingebouwde elektronische schakelaar automatisch in om overladen te voorkomen. [. . . ] Steek uw vingers niet in de contactopening wanneer u de lader vastpakt. Het opladen zal beginnen wanneer de temperatuur van de batterij is gedaald. Knippert snel Knippert langzaam Brandt Het opladen zal beginnen wanneer de temperatuur van de batterij is gedaald. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY0225

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY0225 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag