Gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0110. Wij hopen dat dit PANASONIC EY0110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EY0110 te teleladen.


PANASONIC EY0110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (821 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EY0110 (121 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EY0110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. NOTE: When charging a cool battery pack (below 5°C (41°F)) in a warm place, leave the battery pack at the place and wait for more than one hour to warm up the battery to the level of the ambient temperature. Lees alle aanwijzingen volledig Bij het opladen van andere accu's bestaat ontploffingsgevaar met lichamelijk letsel en beschadigigen als gevolg. [. . . ] Gebruik de acculader niet voor het opladen van een ander gereedschap of een andere accu. Ook mag deze accu neit met een willekeurig andere acculader worden opgeladen. Berg het gereedschap en de accu niet op een plaats op waar de temperatuur tot boven 50°C (122°F) kan oplopen (bijvoorbeeld in een metalen schuur of in een auto die in de zon geparkeerd staat). Laad de accu niet op bij een temperatuur ONDER 0°C (32°F) of BOVEN 40°C (104°F). Zorg dat de netspanning hetzelfde is als de bedrijfsspanning die vermeld staat op het plaatje met de technische gegevens. Draag de acculader nooit aan het snoer en trek ook niet aan het snoer om dit los te maken van het stopkontakt. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe renden. Bij kortsluiting kan een zeer hoge stroomsterkte ontstaan met oververhitting en brandgevaar als gevolg. 22) OPMERKING: Als het netsnoer beschadigd is , mag dit uitsluitend bij een reparatiecentrum aanbevolen door de fabrikant worden vervangen. Voor het vervangen van het netsnoer zijn namelijk speciale gereedschappen vereist. 23) Het toestel mag niet worden gebruikt door jonge kinderen of door onbevoegde personen zonder toezicht. 24) Er dient te worden op toegezien dat jonge kinderen niet met het apparaat spelen. OPMERKING: Laad een nieuwe accu, of een accu die u voor een lange tijd niet heeft gebruikt, ca. Steek de lader in een stopcontact, OPMERKING: Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, kunnen er vonken zijn, maar dit is niet gevaarlijk. Wanneer de accu is geladen, wordt automatisch een interne elektronische schakeling geactiveerd die voorkomt dat de accu wordt overladen. Wanneer de accu warm is, zal deze niet worden opgeladen (bijvoorbeeld direct na intensief gebruik). [. . . ] Knippert rood Brandt rood Knippert snel groen Brandt oranje Knippert oranje Lader is aangesloten op een stopcontact. Het opladen zal beginnen wanneer de temperatuur van de batterij is gedaald. OPMERKING: In deze tabel zijn mogelijk modellen opgenomen die niet in de handel verkrijgbaar zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EY0110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EY0110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag