Gebruiksaanwijzing PANASONIC EWDJ40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EWDJ40. Wij hopen dat dit PANASONIC EWDJ40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EWDJ40 te teleladen.


PANASONIC EWDJ40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2435 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EWDJ40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] verboden · Gebruik het apparaat niet wanneer de oplaadadapter beschadigd is of de aansluiting met het stopcontact loszit. Nalaten hiervan kan leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet wordt beschadigd, vernietigd, gewijzigd, geforceerd verbogen, verdraaid en dat er niet hard aan getrokken wordt. Plaats ook geen zware voorwerpen op de stroomkabel en zorg ervoor dat het niet beklemd raakt. [. . . ] Opmerking Er kan enige vloeistof aan de binnenkant van het hoofdapparaat aanwezig zijn (reservoir, waterzuigslang, enz. ), maar dit is resterend gedestilleerd water dat gebruikt is voor het testen van de Met 1 volledige lading kan het gedurende 15 minuten gebruikt worden. De prestaties van het apparaat worden niet beïnvloed als deze constant aangesloten is op de oplaadadapter die in het stopcontact zit. (In het algemeen leidt het herhaaldelijk opladen en ontladen, zonder het volledig verbruiken van de oplaadcapaciteit, tot een geheugenstoring, waardoor het gebruik afneemt en het ontlaadvoltage vermindert. Dit apparaat is echter zodanig ontworpen dat dit het gebruik niet zal beïnvloeden. ) · Als de werking stopt aan het begin van het gebruik (onmiddellijk na aankoop of na minimaal 3 maanden niet te zijn gebruikt) of tijdens gebruik van het apparaat, zorgt u er dan voor dat het apparaat gedurende minimaal 16 uur wordt opgeladen. Als het indicatielampje van de oplaadadapter niet meteen gaat branden wanneer het apparaat wordt aangesloten, wacht dan even totdat dit wel het geval is. Het is normaal dat het apparaat tijdens het opladen enigszins warm wordt en geen storing. Laad het apparaat uitsluitend op met de daarvoor bestemde oplaadadapter. Gebruik de oplaadadapter uitsluitend voor het daarvoor bestemde apparaat. Als de gebruiksduur afneemt ondanks dat het apparaat op de juiste manier wordt opgeladen, kan het zijn dat de batterij versleten is. (De verwachte levensduur van de batterij is 3 jaar, maar kan enorm wijzigen afhankelijk van gebruik en opslag) Zet de schakelaar niet op ON voordat u het mondstuk in uw mond hebt geplaatst. Het kan moeilijk zijn om het hoofdapparaat eruit te trekken wanneer de afsluitdop van het waterreservoir gesloten is. De waterdruk zal niet toenemen tenzij het hoofdapparaat er tot aan de gebruiksrand uitgetrokken is. Wees voorzichtig aangezien het mondstuk op dit moment uit het opbergvakje kan schieten. Als het water koud aanvoelt, gebruik dan water op kamertemperatuur tot maximaal 40 °C. Zorg er voor om verder te gaan met gebruik dat de schakelaar op OFF staat. Van het reservoir kan uit het water komen en de waterstroom kan stoppen als het apparaat te schuin wordt gehouden. Wanneer u zich zorgen maakt over uw tandvlees · Wanneer u voelt dat 2 (Normaal) te sterk is Richt de straal zo loodrecht mogelijk op de tanden of de randen tussen de tanden en het tandvlees. Wees extra voorzichtig tussen de tanden en de rand tussen de tanden en het tandvlees. [. . . ] Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. voor milieubescherming en recycleerbaarheid van materialen Dit apparaat is voorzien van Nickel-Metal Hydride batterijen. Zorg ervoor dat de batterijen worden ingeleverd op een officieel daarvoor aangewezen locatie, indien aanwezig in uw land. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EWDJ40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EWDJ40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag