Gebruiksaanwijzing PANASONIC EWDJ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EWDJ10. Wij hopen dat dit PANASONIC EWDJ10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EWDJ10 te teleladen.


PANASONIC EWDJ10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1827 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EWDJ10 (349 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EWDJ10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle informatie in dit hoofdstuk is er om u te instrueren in de juiste en veilige bediening van dit apparaat, zodat u verwondingen aan uzelf en anderen, evenals aan andere voorwerpen kan voorkomen. Dit duidt op "inhoud dat ernstig letsel of de dood kan veroorzaken". Dit duidt op "inhoud dat letsel of schade aan voorwerpen kan veroorzaken". [. . . ] Wees voorzichtig aangezien het mondstuk op dit moment uit het opbergvakje kan schieten. Als het water koud aanvoelt, gebruik dan water op kamertemperatuur tot maximaal 40 °C. Zorg er voor om verder te gaan met gebruik dat de schakelaar op OFF staat. Reservoir kan uit het water komen en de waterstroom kan stoppen als het apparaat te schuin wordt gehouden. Wanneer u zich zorgen maakt over uw tandvlees · Wanneer u voelt dat 2 (Normaal) te sterk is Druk het uiteinde van het mondstuk niet hard tegen het tandvlees of de tanden. nederlands · Wees extra voorzichtig met personen die het apparaat niet zelf kunnen bedienen, zoals kleine kinderen of mensen met een gevoelige mond. Bedien het apparaat niet wanneer het reservoir leeg is, behalve om het water uit het reservoir te laten lopen. Richt de straal zo loodrecht mogelijk op de tanden of de randen tussen de tanden en het tandvlees. Wees extra voorzichtig tussen de tanden en de rand tussen de tanden en het tandvlees. Pas de hoek van het mondstuk aan om naar boven te richten en richt de waterstraal loodrecht op de tanden. Breng uw kin naar beneden en richt de waterstraal loodrecht op de tanden. Vanwege het risico op het ontstaan van bacteriën dient het apparaat grondig te worden schoongemaakt en te worden afgedroogd voordat het wordt opgeborgen. Laat het apparaat 2 tot 3 seconden aan staan totdat er geen water meer uit komt. Pas op dat uw vingers niet klem komen te zitten in het bovenste deel van het reservoir. Wikkel het apparaat na gebruik in een handdoek om overtollig water af te vegen voordat u het apparaat in een tas of vergelijkbaar opbergt. Haal het zo snel mogelijk uit een tas of vergelijkbaar om het ontstaan van bacteriën te voorkomen. [. . . ] [Informatieoverdeverwijderinginanderelandenbuiten deEuropeseUnie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerkingoverhetbatterijensymbool(benedentwee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EWDJ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EWDJ10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag