Gebruiksaanwijzing PANASONIC ESST3N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ESST3N. Wij hopen dat dit PANASONIC ESST3N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ESST3N te teleladen.


PANASONIC ESST3N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (26149 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ESST3N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €• Bringen Sie die Transporthalterung so an, dass nicht die Scherfolie zerkratzt wird. Lees voor gebruik van dit apparaat deze instructies en bewaar ze om ze later te raadplegen. RO H SK CZ PL FIN S N P DK E NL I F D GB Waarschuwing • Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, sensoriële of mentale capaciteit, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien dit onder toezicht gebeurt of als ze aangeleerd werd hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en ze de betrokken gevaren begrijpen. Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. [. . . ] €• Laat het scheerapparaat niet zonder scheerbladhouder blootgesteld aan direct zonlicht. dit kan kan de waterdichte rubber beschadigen en de waterdichting aantasten , hetgeen een defect kan veroorzaken. €• Bewaar het scheerapparaat na gebruik op een plaats met lage vochtigheid. Indien u dit niet doet, kan dit een slechtere werking door roest veroorzaken. €• Gebruik geen zout water of heet water wanneer u het scheerapparaat met water reinigt. GB De onderdelen A Behuizing 1 Scheerbladensysteem 2 Scheerbladhouder 3 Ontgrendelknoppen voor scheerbladhouder 4 Reinigingssluiter 5 Vingersteun 6 Stroomschakelaar Om het scheerapparaat aan en uit te zetten en ook om de stroomschakelaar te vergrendelen en ontgrendelen. 7 Schakelaar vergrendelingslampje ( ) 8 Oplaadlampje ( ) 9 Apparaataansluiting : Messenblokken ; Tondeuse  Tondeusegreep  Scheerkop  Ontgrendelknoppen voor scheerbladensysteem  Waterinlaat B Wisselstroomadapter (RE7‑87)  Adapter  Stroomstekker  Netsnoer  Apparaatstekker C Oplaadvoetstuk (RC9‑86)  Oplaadstekker  Houdercontactdoos Accessoires D Draaghouder E Reinigingsborsteltje F Olie G Gebruiksaanwijzing H Garantiekaart Voor gebruik ►►De draaghouder gebruiken Het scheerapparaat kan verticaal worden opgeborgen. Bij het vervoeren van het scheerapparaat kunt u de draaghouder gebruiken om het buitenscheerblad te beschermen. €• Verwijder alle scheerresten voordat u het scheerapparaat in de draaghouder plaats om het te vervoeren. –►De draaghouder vastmaken Maak de draaghouder vast, zoals weergegeven in de afbeelding. €• Met het uitsteeksel (a) naar de voor gericht, de draaghouder parallel met de richting van de scheerkop stevig op het scheerapparaat bevestigen tot u een klik hoort. €• Bevestig de draaghouder om te voorkomen dat er krassen komen op het scheerbladensysteem. •• Veeg eventuele waterdruppels van de apparaataansluiting en het oplaadvoetstuk af. Tijdens het opladen Wanneer het opladen is voltooid Abnormaal laden 1 2 Steek de adapter [B@] in een stopcontact. Los wanneer het opladen beëindigd •• Het langer dan 1 uur opladen van de batterij heeft geen invloed op de prestaties van de batterij. Opmerking U kunt het scheerapparaat niet gebruiken tijdens het opladen. 91 TR RO H SK CZ PL FIN S N P DK E 2 Het oplaadlampje ( ) brandt rood op. €• Nadat het opladen is voltooid, zorgt het omschakelen van de stroomschakelaar in de stand ON (aan) met het scheerapparaat aangesloten ervoor dat het oplaadlampje ( ) gaat branden en na 5 seconden weer uit gaat. €• U kunt zich nog 2 à 3 keer scheren nadat het oplaadlampje ( ) begint te knipperen. ) 92 ►►Tips voor effectief gebruik Plaats de rand van de tondeuse loodrecht op uw huid en beweeg de tondeuse omlaag. DK E 93 TR RO ►►Opmerkingen •• De “scheersensor”, die automatisch het vermogen aanpast aan de dikte van de baard, treedt in werking. Zo kunt u scheren met hoog vermogen op plaatsen met een zware baardgroei en met minder vermogen in lichtere baardstreken, om rekening te houden met de gevoeligheid van uw huid. [. . . ] Vervangende onderdelen Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dealer of servicecentrum. Verwachte levensduur van het scheerbladsysteem en messenblokken: Scheerbladensysteem: Ongeveer 1 jaar Messenblokken: Ongeveer 2 jaar I F D GB Bescherming van het milieu en hergebruik van materialen Dit scheerapparaat bevat een Lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de batterij op een speciaal daarvoor bestemd verzamelpunt, indien er één is in uw land, wordt ingeleverd. Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ESST3N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ESST3N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag