Gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-SL41

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-SL41. Wij hopen dat dit PANASONIC ES-SL41 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-SL41 te teleladen.


PANASONIC ES-SL41 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6291 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ES-SL41

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het volgende kan gevoelige huid, beschadigde huid, verwonding, branderigheid, pijn, bloeden en ernstige pijn tot gevolg hebben. - Uitoefenen van sterke druk op de huid, herhaalde beweging over dezelfde plaatsofgebruikmetstotendebewegingen. [. . . ] Nadat het apparaat volledig is opgeladen, mag u de stekker laten zitten: dit heeftgeennadeligegevolgenvoordelevensduurvandebatterij. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of de oplader beschadigd, extreem warm is, of als de stekker los zit in een stopcontact. Ditapparaatisnietbestemdvoorgebruikdoorpersonen(inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie of aanwijzingen hebbengekregenbetreffendehetgebruikvanhetapparaatdooreen persoondieinstaatvoorhunveiligheid. Houd het apparaat uit de buurt van wasbakken, badkamers of andere ruimtes met hoge vochtigheid, waar het blootgesteld zou kunnen worden aanwaterenvochtnagebruik. Bevestigaltijdhetbeschermkapjevoordeepileerkopvoordeonderarmen/ bikinilijn, en de bikini kam voor de scheerkop en plaats de epileerkop voor benen/armenopdehouderwanneeruhetepileerapparaatopslaat. Als uw huid droog is na epileren, raden wij aan om twee dagen een vochtinbrengendelotiontegebruiken. Jeeli bdziesz korzysta z urzdzenia poza zalecanym zakresem temperatur, moe ono przesta funkcjonowa lub czas pracy moe ulec skróceniu. Îndeprtarea prului nu este permanent, aadar, dup a doua utilizare, v recomandm s v epilai la subra cam o dat pe sptmân, iar pe picioare i pe brae o dat la dou sptmâni. V recomandm s înlocuii folia exterioar [E;] o dat pe an i lama interioar o dat la doi ani. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw VoorzakengebruikersindeEuropeseUnie Indienuelektrischeenelektronischeuitrustingwilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meerinformatie. [Informatieoverdeverwijderinginanderelanden buitendeEuropeseUnie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. [. . . ] [Informatieoverdeverwijderinginanderelanden buitendeEuropeseUnie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraaginformatieoverdecorrectewijzeomdezeproducten teverwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ES-SL41

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ES-SL41 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag