Gebruiksaanwijzing PANASONIC ESL-V6N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ESL-V6N. Wij hopen dat dit PANASONIC ESL-V6N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ESL-V6N te teleladen.


PANASONIC ESL-V6N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (26699 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ESL-V6N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voor gebruik van dit apparaat deze instructies en bewaar ze om ze later te raadplegen. RO H SK CZ PL FIN S N P DK E NL I F D GB Waarschuwing • Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, sensoriële of mentale capaciteit, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien dit onder toezicht gebeurt of als ze aangeleerd werd hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en ze de betrokken gevaren begrijpen. Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 78 • Dit WET/DRY scheerapparaat kan worden gebruikt voor natscheren met scheerschuim, of voor droogscheren. [. . . ] €• Laat het scheerapparaat niet zonder scheerbladhouder blootgesteld aan direct zonlicht. dit kan kan de waterdichte rubber beschadigen en de waterdichting aantasten , hetgeen een defect kan veroorzaken. €• Bewaar het scheerapparaat na gebruik op een plaats met lage vochtigheid. Indien u dit niet doet, kan dit een slechtere werking door roest veroorzaken. €• Gebruik geen zout water of heet water wanneer u het scheerapparaat met water reinigt. Na het verwijderen van de oplaadbare batterij, moet deze buiten het bereik van kinderen en peuters worden bewaard. - De batterij is schadelijk voor het lichaam als deze per ongeluk wordt ingeslikt. 83 TR RO H SK WAARSCHUWING CZ PL FIN S N P DK E NL I F D GB De onderdelen A Behuizing 1 Beschermkap 2 Scheerbladensysteem 3 Scheerbladhouder 4 Gladde rollers • Deze zorgen voor een soepele beweging over de huid. 5 Ontgrendelknoppen voor scheerbladhouder 6 Stroomschakelaar 7 Lamp display a. Oplaadlampje ( ) 8 Apparaataansluiting 9 Scheerkop : Ontgrendelknoppen voor scheerbladensysteem ; Messenblokken < Tondeuse = Tondeusegreep > Klem aan de achterkant van de behuizing B Wisselstroomadapter (RE7‑87) ?Opmerking U kunt het scheerapparaat niet gebruiken tijdens het opladen. Het cijfer van het lampje van de batterijcapaciteit zal toenemen naarmate dat het opladen vordert. Het lampje van de batterijcapaciteit en lichten op en gaan na 5 seconden weer uit. 84 Opmerkingen •• Wanneer het scheerapparaat voor de eerste keer wordt opgeladen, of wanneer het meer dan zes maanden niet is gebruikt, kan het zijn dat de tijd voor het opladen wijzigt of het oplaadlampje ( ) niet gaat branden. •• De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen is 10 – 35 °C. Het opladen kan langer duren of het oplaadlampje ( ) zal snel knipperen en het opladen kan niet goed verlopen bij extreem lage of hoge temperaturen. €• Het scheerapparaat kan gedurende 2 weken worden gebruikt wanneer het volledig is opgeladen. (Gebaseerd op 3-minuten droog scheren per dag) Het aantal bruikbare dagen is afhankelijk van de volgende omstandigheden. - Dikte van de baard - Druk uitgeoefend op de huid - Omgevingstemperatuur - Gebruiksfrequentie van de sonische vibratiereiniging •• Als de radio of een andere bron storingen ondervindt tijdens het gebruik van het scheerapparaat, verplaats u dan naar een andere locatie om het scheerapparaat te gebruiken. Bediening De baard scheren 1 Druk op •• De “scheersensor”, die automatisch het vermogen aanpast aan de dikte van de baard, treedt in werking. Zo kunt u scheren met hoog vermogen op plaatsen met een zware baardgroei en met minder vermogen in lichtere baardstreken, om rekening te houden met de gevoeligheid van uw huid. •• De stroom kan niet worden ingeschakeld als het schakelaar vergrendelingslampje ( ) knippert , aangezien de stroomschakelaar is vergrendeld. [. . . ] bescherming van het milieu en hergebruik van materialen Dit scheerapparaat bevat een Lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de batterij op een speciaal daarvoor bestemd verzamelpunt, indien er één is in uw land, wordt ingeleverd. Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ESL-V6N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ESL-V6N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag