Gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-8044

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-8044. Wij hopen dat dit PANASONIC ES-8044 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-8044 te teleladen.


PANASONIC ES-8044 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (802 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC ES-8044 (305 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ES-8044

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor opladen is een omgevingstemperatuur geschikt tussen 15 en 35 °C. Indien deze veel hoger of lager is, kan de oplaadtijd worden vertraagd, of kan de adapter mogelijk niet functioneren. Als het opladen is voltooid gaat de accu-indicator in zijn geheel branden en gaat het oplaadstatuslampje knipperen (zie afb. [. . . ] Gebruik het scheerapparaat niet als het scheerbladensysteem of andere onderdelen van de scheerkop beschadigd zijn, om te voorkomen dat u zich zou kunnen verwonden. Haal het netsnoer uit het scheerapparaat en zet het scheerapparaat aan met de aan/uitknop. Als u de aan/uit-knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal de turbostand voor "sonische" trillingsreiniging worden ingeschakeld. (zie "Reinigen van het scheerapparaat") Let op: Als u zich scheert terwijl "sonische" trillingsreiniging is ingeschakeld, kan uw huid erdoor worden beschadigd. Zet het scheerapparaat uit en weer aan om deze turbostand uit te schakelen. Houd de tondeuse onder een rechte hoek ten opzichte van uw huid en beweeg deze naar beneden voor het knippen van uw bakkebaarden. 7) Waarschuwing ­ Om elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen dient u het netsnoer uit het scheerapparaat te verwijderen voordat u dit met water gaat reinigen. Wij bevelen u aan uw scheerapparaat met water en een gewone vloeibare zeepsoort te reinigen, voor het beste resultaat en het meeste gemak. Als u uw scheerapparaat regelmatig reinigt houdt u uw scheerapparaat in een goede staat en voorkomt u de ontwikkeling van geuren en bacteriën, bovendien blijft het scheerapparaat dan beter functioneren. 1 (B)) Sluit het netsnoer aan op de oplaadstandaard als u deze voor het Terwijl het scheerbladensysteem aangebracht is, brengt u wat zeep op het scheerbladensysteem aan. Als u de aan/uit-knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal de turbostand voor "sonische" trillingsreiniging worden ingeschakeld. Tegelijkertijd zullen de lampjes van de accu-indicator (ES8044) of de batterij-leeg-indicator/ het oplaadstatuslampje (ES8043) willekeurig gaan knipperen. Na ongeveer 20 seconden zal deze stand automatisch weer worden uitgeschakeld, of u kunt deze ook met de aan/uit-knop uitschakelen. Verwijder het scheerbladenframe en druk minimaal 2 seconden op de aan/uit-knop om de turbostand te activeren voor "sonische" trillingsreiniging, en reinig het met stromend water. Veeg met een droge doek alle vocht van het scheerapparaat en laat het zonder het scheerbladenframe drogen. 11 (B), aangezien het binnenste blad hierdoor zou kunnen beschadigen, met als gevolg verslechterde scheerprestaties. Het wordt aanbevolen dat u het scheerbladensysteem minstens eenmaal per jaar en het binnenste blad minstens eenmaal per 2 jaar vervangt om de scheerprestaties van uw apparaat te blijven garanderen. 8) Knijp in de ontgrendelknoppen van het scheerbladensysteem en breng het scheerbladensysteem omhoog om te verwijderen. [. . . ] Maak het scheerapparaat niet met water schoon terwijl het nog op de netspanning is aangesloten. Als u het scheerapparaat met water schoonmaakt, doet u dat alleen als de beide binnenste bladen zijn aangebracht. (Als u dit doet als slechts één van de binnenste bladen is aangebracht, hoort u een abnormaal geluid en kan het scheerapparaat beschadigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ES-8044

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ES-8044 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag