Gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-6002E8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-6002E8. Wij hopen dat dit PANASONIC ES-6002E8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ES-6002E8 te teleladen.


PANASONIC ES-6002E8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2258 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ES-6002E8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk de vergrendeltoets in en schuif de schakelaar omhoog om het apparaat in te schakelen. Houd het scheerapparaat onder een rechte hoek (90°) ten opzichte van uw huid (zie afb. Oefen in het begin tijdens het scheren een zachte druk uit op uw gezicht. [. . . ] Verwijder één voor één de binnenste bladen, door deze stevig aan beide uiteinden vast te pakken en recht van het scheerapparaat weg te trekken. Reinig de binnenste bladen met de korte borstel door deze in de richting volgens afb. 10 (B), aangezien het binnenste blad hierdoor zou kunnen beschadigen, met als gevolg verslechterde scheerprestaties. Knijp in de ontgrendelknoppen van het frame van het scheerbladensysteem en breng het frame omhoog om het te verwijderen. Verwijder één voor één de binnenste bladen door deze stevig aan beide uiteinden vast te pakken en recht uit het scheerapparaat te trekken. Breng één voor één nieuwe binnenste bladen aan, door elk blad aan beide uiteinden vast te houden en naar beneden te drukken, totdat deze in het scheerapparaat klikt. Zorg ervoor dat de accu's op een speciaal daarvoor bestemd verzamelpunt wordt (worden) ingeleverd. (KCA) Het verwijderen van de ingebouwde oplaadbare accu voordat het scheerapparaat wordt weggeworpen (zie afb. 11) WAARSCHUWING: Probeer niet opnieuw de accu aan te brengen om het scheerapparaat opnieuw in gebruik te nemen. Het is niet de bedoeling dat de accu in dit scheerapparaat door de gebruiker zelf wordt vervangen. De accu kan echter wel bij een geautoriseerd onderhoudscentrum worden vervangen. Haal voor het verwijderen van de accu het netsnoer uit het scheerapparaat. Laad het apparaat niet op bij een temperatuur onder 0°C (32°F) of boven 40°C (104°F), op een plaats waar het blootstaat aan direct zonlicht, bij een warmtebron, of op een bijzonder vochtige plaats. Het scheerapparaat en de adapter zullen tijdens gebruik of opladen enigszins warm worden, dit duidt niet op een defect. Laat de adapter niet bij water in de buurt komen en raak deze alleen aan met droge handen. Als u de adapter uit het stopcontact haalt, dient u de adapter zelf beet te houden; als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigen. [. . . ] Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ES-6002E8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ES-6002E8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag