Gebruiksaanwijzing PANASONIC ERSB60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ERSB60. Wij hopen dat dit PANASONIC ERSB60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ERSB60 te teleladen.


PANASONIC ERSB60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18267 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ERSB60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] If the oil comes into contact with eyes, immediately wash thoroughly with running water, and contact a physician. Lees voor gebruik van dit apparaat deze instructies en bewaar ze om ze later te raadplegen. Indb 69 2017/05/25 11:00:32 Waarschuwing • Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien dit onder toezicht gebeurt of als ze aangeleerd werden hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en ze de betrokken gevaren begrijpen. Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. [. . . ] €•De batterij mag niet worden gebruikt of achtergelaten waar deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen. Indb Nederlands 74 74 2017/05/25 11:00:32 WAARSCHUWING Beoogd gebruik • Alvorens een opzetstuk te gebruiken, controleer of dit goed is bevestigd. ) Indien u geen olie aanbrengt, kan dit de volgende problemen veroorzaken. Dit kan een defect, scheuren of verkleuring aan de hoofdbehuizing veroorzaken. Reinig de hoofdbehuizing alleen met een zachte doek lichtjes bevochtigd met leidingwater of zeepachtig leidingwater. € Berg het apparaat na gebruik op in een locatie met een lage luchtvochtigheid. een hoge luchtvochtigheid kan leiden tot storingen als gevolg van condensvorming of roest. Nederlands Na het verwijderen van de oplaadbare batterij, moet deze buiten het bereik van kinderen en peuters worden bewaard. - De batterij is schadelijk voor het lichaam als deze per ongeluk wordt ingeslikt. Als de batterijvloeistof lekt, mag u de batterij niet met de blote hand aanraken. - De batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken als de ogen hiermee in contact komen. - De batterijvloeistof kan een ontsteking of letsel veroorzaken als het in contact komt met de huid of kleding. Spoel de vloeistof onmiddelijk af met schoon water en raadpleeg een arts. π      Nederlands      ER-SB60  A Hoofdbehuizing E Wisselstroomadapter (RE7‑87) 1 Kniphoogte (De vorm van de stekker indicatormerkpunt hangt af van het land. €• Het opladen is na ongeveer 1 uur volledig beëindigd. Het lampje van de batterijcapaciteit en het oplaadstatuslampje ( ) gaan branden en gaan na 5 seconden weer uit. Indb 77 2017/05/25 Nederlands 11:00:32 Wanneer het opladen is voltooid Opmerkingen • Als de radio of een ander elektrisch apparaat storingen ondervindt tijdens het gebruik of het opladen van het apparaat, verplaats u dan naar een andere locatie om het apparaat te gebruiken. € De batterij zal verslechteren indien deze voor meer dan 6 maanden niet wordt gebruikt. Zorg er dus voor om deze minstens om de 6 maanden volledig op te laden. € De duur van het opladen kan verschillen wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of langer dan 6 maanden niet gebruikt heeft. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt opgeladen, brandt het lampje op het apparaat mogelijk meerdere minuten lang niet, maar zal na verloop van tijd wel gaan branden. •• Aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen is 10 °C – 35 °C. [. . . ] Vervangend onderdeel voor ER-SB60/ER-SB40 Mesje WER9621 Nederlands Het mesje verwijderen en monteren ►► Het mesje verwijderen Houd de hoofdbehuizing vast met de schakelaar naar boven gericht en duw met de duim op het mesje waarna u het mesje met de andere hand opvangt. Levensduur van het mes De levensduur van het mes varieert afhankelijk van de frequentie en de duur van het gebruik van het apparaat. De levensduur van het mesje is bijvoorbeeld ongeveer 3 jaar wanneer u het apparaat 10 keer per maand 5 minuten gebruikt. Vervang de mesjes als ze ondanks goed onderhoud veel minder scherp worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ERSB60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ERSB60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag